Stjärnbåten 231

1940- *231 Syrsan II byggdes av Avaströms Båtvarv, Gävle åt Göran. Zedrén, Gävle.
-1950 *231 Syrsan ägs av Göran Zedrén, Gävle.
1951 *231 ägs av Bengt Müller, Gävle.
1952-1953 *231 Syrsan ägs av Barbro Müller, Gävle. Båten fanns nog hos familjen Müller även 1954. Om det var Barbro eller Håkan som disponerade den vet vi inte.
1955-1957 *231 Bataki ägs av Håkan Müller, Gävle.
1958-1962 *231 Bataki ägs av Jan Müller, Gävle.
1964 *231 ägs av Barbro Müller.
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem