Stjärnbåten 225

1940
*225 Ingun byggdes av Svenskt Båt-Yachtbygge åt G. Södervall, Stockholm.
 
 
*225 vid bryggan. Man ser 5 på seglets baksida.
1948-06-23 *225 Mika köptes av Edvard Ohlsson, Bromma.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem