Hoppa till innehåll

215 Hajen

1939
*215 Hajen byggdes av AB Sverrevarvet, Hisingen åt Bertil Wetter. *215 var identisk med *212. De byggdes samtidigt. De var lika i varje detalj.

19451950
*215 Ursäkta ägdes av Douglas Dicksson, Hovås.

1947
*215 Ursäkta med Douglas Dicksson, SBK deltager i Kullaviksdagen.

1949
*215 Ursäkta med Richard Müntzing, GKSS deltager i Kullaviksdagen.

1950
*215 Ursäkta med Douglas Dicksson, HBK deltager i Kullaviksdagen.

1952
*215 Bluff med Ulf Norrman, GKSS deltager i Kullaviksdagen.

1956
*215 Ursäkta med Bengt Ljung, GKSS deltager i Kullaviksdagen.

19641965
*215 Excuse ägdes av Jan Karlsson.
*215 Excuse med Jan Carlssson deltager i Kullaviksdagen.

1969
*215 Ursäkta med Gunnar Svensson, SSS deltager i Stenungsöns Segel-& Motorbåtsklubs regatta.
*215 Ursäkta med Gunnar Svensson deltager i Tjörn runt.

19711977
*215 Salami ägs av Thomas Lantz Alingsås SS och seglas på Mjörn