Stjärnbåten 210

1939 *210 Britt byggdes av någon åt Elis Ahlqvist, Hudiksvall.
   
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem