Stjärnbåten 195

1936-1937 *195 Hebe - byggdes av någon åt G. Lundqvist.
1943 *195 seglades av Klas Jakobsson.
1946 *195 deltager på regatta vid Stenungsön.
1948 *195 på GKSS seglarläger.
 
*195 på GKSS seglarläger sommaren 1948.
1953-1955 *195 Latmasken seglades av Per-Uno ELiasson (född 1937), Gottskär.
1953-07-05 *195 Latmasken med Per-Uno Eliasson , SSK deltager i Kullaviksdagen.
1955-07-17 *195 Latmasken med Per-Uno Eliasson, SSK deltager i Kullaviksdagen.
1955-1959 *195 How Ding - seglades av av förmodligen av Per-Uno Eliasson med detta nya namn.
1956-07-01 *195 How Ding med Per-Uno Eliassonr, SSK deltager i Kullaviksdagen.
1960-talet *195 Hebe seglades av Ragnar och Henrik Wingård, Skåpesund, Tjörn. Kappseglade ofta i Stenungsund.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem