Stjärnbåten 193

1937? *193 byggdes av någon åt L. och H. Torlief. Torleif hade en dansorkester i Göteborg.
1952 *193 ägs och seglas av Hans Aulin. Hans köpte båten i Bovallstrand. Hans hade båten i Fiskebäckskil.
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem