Stjärnbåten 190

1937 *190 Bönan byggdes troligen av Lööfs varv åt O. Thollén, Gävle.
1937-1940 *190 Bönan seglades av Ulla Thollén, Gävle. Ulla gifte sig sedan med Bendrik.Ulla var nog dotter till O. Thpllén.
1943-1944 *190 Bönan ägs av Birgitta Thollén, Gävle.
1945-1956  *190 Bönan ägs av Claes Thollén, Gävle.
1957-1958 *190 Bönan lånades av Per Lindström innan han köpte *161 av Peter Steiner. Bönan ägdes av Thollén till Gävle Scoutkår köpte Bönan.
1959 *190 köps av Gävle kyrkliga sjöscoutkår.
1970 *190 säljs av Gävle kyrkliga sjöscoutkår.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem