Hoppa till innehåll

190 Bönan

1937
*190 Bönan byggdes troligen av Lööfs varv åt O. Thollén, Gävle.

19371940
*190 Bönan seglades av Ulla Thollén, Gävle. Ulla gifte sig sedan med Bendrik. Ulla var nog dotter till O. Thollén.

19431944
*190 Bönan ägs av Birgitta Thollén, Gävle.

19451956
*190 Bönan ägs av Claes Thollén, Gävle.

19571958
*190 Bönan lånades av Per Lindström innan han köpte *161 av Peter Steiner. Bönan ägdes av Thollén tills Gävle Scoutkår köpte Bönan.

1959
*190 köps av Gävle kyrkliga sjöscoutkår.

1970
*190 säljs av Gävle kyrkliga sjöscoutkår.