Hoppa till innehåll

189 Sländan

1937
*189 Sländan byggdes åt Erik Herselius, Gävle.

19371940
*189 Sländan seglas av Erik Herselius söner Gunnar o Lennart Herselius, Gävle.

19431952
*189 Måsen ägs av Gustaf Haglund, Sandviken.

19691972
*189 Måsen ägdes av Gunnar Lindh (pappa till Anders Lindh), Sandviken.

19721976
*189 Måsen ägdes av Olle Pelz, Sandviken. Olle var ej med och kappseglade i någon större utsträckning.

1977
*189 med K O Rosén, Järbo äger och båten deltager kappseglingar på Storsjön, Sandviken.

1979
*189 med K O Rosén, Järbo äger och båten deltager kappseglingar på Storsjön, Sandviken.