Hoppa till innehåll

183 Lathyrus

1938
*183 Lathyrus byggdes åt H. G. Turitz och seglades av hans son Claes Turitz. Varv okänt.

19381940
*183 Lathyrus ägdes och seglades av Claes Turitz, Särö.

1941
*183 Plurret ägdes av Stina Fast.

19421943
*183 Plurret ägdes av Carl-Johan Fast.

19431945
*183 Lattjo ägs av Mari-Charlotte Bonnier, Stockholm.

19451946
*183 Lattjo ägs av Charlotte Bonnier, Stockholm.

19461952
*183 Lattjo köps av Jeanette Bonnier, Stockholm.

1946
*183 Lattjo deltager i Juniorernas Skärgårdsvecka.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

Från Juniorernas Skärgårdsvecka 1946, från sista dagens segling vid Sandhamn, 24 juli. 234 SVALL är båten i täten längst t v; därefter följer fr v t h mer eller mindre skymda stjärnbåtarna 130 STJÄRNAN, 101 (namnlös), 247 BAMBINA, 105 STABBE, 313 OK, 117 BRIO, 113 KILA, 229 SNUTEN, 257 SJÖSTJÄRNAN, 27 KOMET, 136 DARLING och 183 LATTJO.

1947
*183 Lattjo deltager i Juniorernas Skärgårdsvecka. Start vid Jutkobben på Rödkobbsfjärden.

Från Juniorernas skärgårdsvecka 1947, start vid Jutkobben på Rödkobbsfjärden 28 juli. Längst t v stjärnbåt 127 KULING II med Bo Kaiser, som vann seglingen; därefter kan fr v t h urskiljas 124 LOTTEN, 138 utan namn, 106 METEOR, 136 DARLING (skymd), 315 NN (skymd), 247 BAMBINA, 240 SALTKRÅKAN (skymd), 101 DIRIGOLD (skymd), 128 PUCK, 234 SVALL (skymd), 257 SJÖSTJÄRNAN, 130 STJÄRNAN (skymd), 183 LATTJO (skymd), 113 KILA, 271 AMIGO (skymd), 313 O.K. (skymd), 137 KISS, 131 NALLE PUH (skymd), 126 SKRUTTAN, 237 TESSY (skymd) och 21 GLIMT (skymd). I bakgrunden Torgny Öhmans motorjakt TOURNESOL (b. 1912, konstr. Viktor Israelsson), som var chefsfartyg under seglingarna. En annan kopia av denna bild återfinns i Oscar Norbergs samling (beskuren) som Fo54346A. Alternativexponering i KSSS-samlingen Fo133800.
Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.
1947-09-19 *183 Lattjo ägd av Jeanette Bonnier deltager i Skolungdomens hösttävlingar i Saltsjöbaden på Baggensfjärden..

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.

Från Skolungdomens höstseglingar i Saltsjöbaden 1947, Baggensfjärden fredagen 19 september. De stjärnbåtar som kan identifieras är fr v t h 318 NEBBE (skymd), VING 1 (skymd), 271 AMIGO, 21 GLIMT (skymd), 242 TRIX och 183 LATTJO. Båten längst t h kan på fotografiet inte identifieras med hjälp av segelnumret, men en jämförelse med alternativexponeringen Fo133734 visar att det torde röra sig om 280 BLUMS II. Noteras kan närvaron av vingbåten (= finska stjärnbåten) VING 1 från NJK; liksom flera av de andra båtarna på bilden återfinns inte denna i protokollet från finalseglingen följande söndag (KSSS årsbok 1948 s 210). Fotografiet återgivet i Till Rors årg. XIII (1947) nr 40 s 14, i beskuret skick även i KSSS årsbok 1948 s 137. Alternativexponering i KSSS-samlingen Fo133734. Jfr även KSSS-samlingens Fo133765, som är taget vid samma tillfälle.
1947-09-19 *183 Lattjo seglar på Baggensfjärden.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.

Från Skolungdomens höstseglingar 1947, Baggensfjärden fredagen 19 september. 242 TRIX är båten i mitten. De stjärnbåtar som kan identifieras är fr v t h 318 NEBBE, VING 1, 271 AMIGO, 21 GLIMT (skymd), 242 TRIX, 183 LATTJO och 280 BLUMS II. Noteras kan närvaron av vingbåten (= finska stjärnbåten) VING 1 från NJK. Bl.a. denna båt bortfaller i protokollet från finalseglingarna följande söndag (KSSS årsbok 1948 210). Att bilden ändå kan dateras till 1947 beror på att Fo133733, som är en alternativexponering från samma tillfälle, återges i seglingsreferatet i KSSS årsbok s 137. Jfr även KSSS-samlingens Fo133765, som är taget vid samma tillfälle.

19551961
*183 ägs av S Tengbom,Stockholm.

1986
*183 ägdes av Per och Karin Martin, Sandhamn.

1986
*183 båten var helt slut och sjönk utanför bryggan vid Sandhamn.