Hoppa till innehåll

182 Stabbe-Stabbe

1921 före ?
*182 Stabbe Stabbe byggdes av Ängholmens varv.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.


Det är ovisst i vilket sammanhang denna bild tagits; möjligen är den från någon av Stadshusregattorna under 30-talet. Förutom 107 MÖRTEN kan stjärnbåtarna 115 GILLÖGA, 109 FYFFES, 182, 116 KULING, 105 STABBE STABBE, 27 KOMET och 113 KILA identifieras. Dessa namn gäller under förutsättning att bilden tagits före kriget; 1940 omtalas stjärnbåt 107 som X, senare som SPIGG och SPIGGEN.

1936?
*182 Stabbe Stabbe seglar kanske Stadhusregatta. Mättes nog in detta år som Stjärnbåt.

Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.


Från Ungdomens hösttävlingar i segling 26 september 1937, ”Stadshusregattan”. Stjärnbåt 119 är båten i förgrunden t v. Denna båt uppges i KSSS årsbok 1939-41 tillhöra Barbro Lindblad i Smedslätten; något namn på båten anges inte. Den återkommer i slutet av 40-talet under annan ägare i sällskapets matriklar under namnet JUPPE. De övriga båtar vars segelnummer kan urskiljas är fr v t h 111 ANTARES, stjärnbåt 58 (namnlös), stjärnbåt 82 (namnlös), 101 DIRIGOLD, 105 STABBE STABBE, stjärnbåt 118 (utan namn), 112 GUDUNGEN, 106 METEOR, stjärnbåt 85 (utan namn), 27 KOMET, stjärnbåt 182 (utan namn) samt stjärnbåt 83 (utan namn)26.

Foto från okänd fotograf. Statens maritima Museum

Från Ungdomens hösttävlingar i segling, ”Stadshusregattan”, september 1937. Den skymda stjärnbåten i förgrunden är nr 182; namnuppgift saknas. Fotografiet i beskuret skick återgivet i Till Rors årg. III (1937) nr 8 s 13.

1938
*182 Stabbe Stabbe deltager i Ungdomens höstseglingar vid Norr Mälarstrand.
*182 Stabbe-Stabbe ägdes av Mats Bjerke, GKSS.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)). Statens Maritima Museum.

Från Ungdomens hösttävlingar i segling i september 1938, den s k Stadshusregattan. 115 GILLÖGA är stjärnbåten i förgrunden t v. Förutom GILLÖGA ses, mer eller mindre skymda, stjärnbåtarna 182, 9 ARIADNE, 118, 104 CASTOR, 107 SPIGG, 114 TROLLHARAN, 116 KULING, 105 STABBE STABBE, 120 SUZANNE och 100 VINGENETT. Fotografiet återgivet som del i ett fotomontage från Stadshusregattan i Till Rors årg. IV (1938) nr 7 s 11 samt i Svenska Segelyachter (Sthlm 1943) s 305.
1938-09-25 *182 Stabbe Stabbe – deltager i Ungdomens höstsegling den s k Stadshusregattan.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)). Statens Maritima Museum.

Från Ungdomens hösttävlingar i segling 1938, den s k Stadshusregattan; stjärnbåtar på Riddarfjärden 25 september. 114 TROLLHARAN är båten närmast kameran; bakom TROLLHARAN ses stjärnbåt 182 (namnuppgift saknas), oidentifierad båt, 27 KOMET, 105 STABBE STABBE samt 107 SPIGG. Stjärnbåten i bakgrunden t v är oidentifierad; i bakgrunden t h ses stjärnbåt 109 X samt, skymd, stjärnbåt 118 (namnuppgift saknas). Längst t h ses passagerarfartyget SS MÄLAREN (b. 1848).

1953
*182 Stabbe-Stabbe ägs av M. Bjerke, Stockholm.

1962
*182 Stabbe-Stabbe ägs av M. Bjerke, Stockholm.