Stjärnbåten 165

1955 *165 byggdes av någon åt Västerås SS.
   
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem