Stjärnbåten 146

1950 *146 Baby Ruth byggdes av någon åt T. Öhman.
1951 *146 Baby Ruth seglar någonstans.
 
Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.
Juniorsegling med stjärnbåtar, tid och sammanhang okända. De segelnummer som kan urskiljas är fr v t h 146, 240, 127, 144, 131 och, närmast t h, 204. Då det inte är känt när bilden tagits är det vanskligt att bestämma båtarnas namn vid fotograferingstillfället. Förmodligen 1951.
1951-09-21 *146 Baby Ruth seglas på en Juniorsegling.
 
Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.
Denna bild är tillsammans med KSSS-samlingens Fo133680, -681, -682 samt Fo133684 - 687 monterad på kartongblad ur album. Det sammanhang i vilket dessa bilder är tagna framkommer på en flik av baksidan till Fo133685, där det stämplade datumet "21. sep. 1951" står att läsa; denna dag inleddes Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden. Stämpeln är otvetydigt Oscar Norbergs, och det är belagt att Norberg därtill tagit åtminstone Fo133683, som i Till Rors årg. XVII (1951) nr 20 s 19 fick illustrera seglingarna. På Fo133683 är 146 BABY RUTH båten i mitten närmast kameran; fr v t h ses dessutom 144 BAGATELLE, 204 SWEETY (skymd), 149 KORKIS, 131 NALLE PUH (skymd), 140 BOLOMA (skymd), tre oidentifierade båtar samt 271 AMIGO TIGER.
1952 *146 Baby Ruth köps av Kristina Öhman, Stockholm.
1962 *146 Baby Ruth ägs fortfarande av K Öhman, Stockholm.
1985 *146 Baby Ruth ägdes av Lars Backlund.
???? *146 Har ägts av Heine. Jan Backlund/Jon Linton på Bergviksvarvet.
2011 *146 ägs av Sjöhistoriska Museeum. Ej seglingsduglig..
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem