Hoppa till innehåll

142 Giggie

1948
*142 Giggie byggdes av Moranäs varv, Saltsjöbaden åt J o A Wallenberg, Stockholm.

1949-1954
*142 Giggie ägs av J o A Wallberg Stockholm.

1950
*142 Giggie deltager i KSSS Juniorseglingar Saltsjöbaden-Dalarö.

Foto från Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Från KSSS juniorseglingar Saltsjöbaden – Dalarö 11-13 augusti 1950. 280 BLUMS är båten i förgrunden t v. I ansamlingen av båtar framför BLUMS kan urskiljas stjärnbåtarna 142 GIGGIE, 257 SJÖSTJÄRNA, 282 VINDLEKA, 283 [utan namn], 207 HISSE, 127 I-OR, 134 VIVETT och 244 KAJSA.

1951
*142 Giggie deltager på Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden i Saltsjöbaden.Förmodligen seglas Gita av Br. Käll, Stockholm.

Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.

Denna bild är tillsammans med KSSS-samlingens Fo133680, -682 och -683 samt Fo133684 – 687 monterad på kartongblad ur album. Flera av dessa bilder är tagna under Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden i Saltsjöbaden i september 1951; det är möjligt men inte belagt att även Fo1233681 tagits under dessa seglingar. Oscar Norberg var upphovsman till åtminstone två av bilderna, och det är tänkbart att han även tagit Fo133681. De båtar som ses på Fo133681 återfinns samtliga i seglingsprotokollet från finalseglingarna 22-23 september i KSSS årsbok 1952 s 178; fr v t h ses stjärnbåtarna 144 BAGATELLE, 127 I-OR, 149 KORKIS, 140 BOLOMA (skymd), 131 NALLE PUH, 244 CHRISTINA (skymd), 204 SWEETY, 142 GITA och 271 AMIGO TIGER. Se även Till Rors årg. XVII (1951) nr 20 s 19.

1954
*142 Giggie ägs av S. Käll, Stockholm

*142 Giggie till vänster

1958 – 1961
*142 Giggie ägdes av John Peter Ryott, Stockholm (enligt KSSS årsbok 1963). John Peter kallades ofta för Jompa eller Tjompa.

1962 –
*142 ägs fr o m detta år av J Alderin, Stockholm.