Hoppa till innehåll

140 Boloma

1948
*140 Boloma byggs av Moranäs varv, Saltsjöbaden åt B. Schroff, Saltsjöbaden.

1949-1956
*140 Boloma ägs av B o L Schroff, Stockholm.

1949
*140 Boloma seglas av Bonny o Lotty Schroff i Juniorernas skärgårdsvecka i Saltsjöbaden.

1951
*140 Boloma deltager på Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden i Saltsjöbaden.

Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.

Denna bild är tillsammans med KSSS-samlingens Fo133680, -681, -682 samt Fo133684 – 687 monterad på kartongblad ur album. Det sammanhang i vilket dessa bilder är tagna framkommer på en flik av baksidan till Fo133685, där det stämplade datumet ”21. sep. 1951” står att läsa; denna dag inleddes Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden. Stämpeln är otvetydigt Oscar Norbergs, och det är belagt att Norberg därtill tagit åtminstone Fo133683, som i Till Rors årg. XVII (1951) nr 20 s 19 fick illustrera seglingarna. På Fo133683 är 146 BABY RUTH båten i mitten närmast kameran; fr v t h ses dessutom 144 BAGATELLE, 204 SWEETY (skymd), 149 KORKIS, 131 NALLE PUH (skymd), 140 BOLOMA (skymd), tre oidentifierade båtar samt 271 AMIGO TIGER.

*140 Boloma deltager i Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden i Saltsjöbaden.

Denna bild är tillsammans med KSSS-samlingens Fo133681 – Fo133683 samt Fo133684 – 687 monterad på kartongblad ur album.

Flera av dessa bilder är från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden i Saltsjöbaden i september 1951, och åtminstone två av dem är tagna av Oscar Norberg; det är möjligt men inte belagt att även Fo133680 tagits av Norberg under dessa seglingar (jfr Fo133683 och Till Rors årg. XVII [1951] nr 20 s 19). På Fo133680 ses fr v t h först tre skymda oidentifierade stjärnbåtar, därefter stjärnbåt 149 KORKIS, 131 NALLE PUH, 127 I-OR (skymd), 244 CHRISTINA (skymd) samt, längst t h, 140 BOLOMA. Samtliga dessa båtar deltog i ungdomsseglingarna i september 1951 (se seglingsprotokollet från finalseglingarna i KSSS årsbok 1952 s 178).


*140 Boloma deltager på Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden i Saltsjöbaden.

Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.

Denna bild är tillsammans med KSSS-samlingens Fo133680, -682 och -683 samt Fo133684 – 687 monterad på kartongblad ur album. Flera av dessa bilder är tagna under Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden i Saltsjöbaden i september 1951; det är möjligt men inte belagt att även Fo1233681 tagits under dessa seglingar. Oscar Norberg var upphovsman till åtminstone två av bilderna, och det är tänkbart att han även tagit Fo133681. De båtar som ses på Fo133681 återfinns samtliga i seglingsprotokollet från finalseglingarna 22-23 september i KSSS årsbok 1952 s 178; fr v t h ses stjärnbåtarna 144 BAGATELLE, 127 I-OR, 149 KORKIS, 140 BOLOMA (skymd), 131 NALLE PUH, 244 CHRISTINA (skymd), 204 SWEETY, 142 GITA och 271 AMIGO TIGER. Se även Till Rors årg. XVII (1951) nr 20 s 19.

????
*140 skall ha ägts av en Cliff Flodell.Kamrat med Bengt Waller i *132.

1956-1960
*140 Miss Take II ägs av J. Hesselman, Stockholm.

1960-1962
*140 Ja-Ja ägs av J Sundelin, Stockholm.

1966
*140 riggades om till *66-140

1970
*140 Pinta köps av Thomas Eriksson, Björno (Haninge). Köptes från Muskö med *66 rigg. Thomas kappseglade ej.

1973
*66-140 Pinta säljs av Eriksson.