Stjärnbåten 139

1946 *139 Kicki byggdes av Moranäs varv, Saltsjöbaden åt Moranäs, Stockholm..
1946-1953 *139 Kicki ägs av Moranäsvarvet
1953-1955 *139 Kicki ägs av G Lindkvist, Stockholm.
1955 *139 Hajfröken ägs av B Snellman, Stockholm.
1950-talet *139 Hajfröken ägs av Marianne Lindqvist på Smådalarö.
1950-talet *139 Hajfröken tas över av Lars Lindqvist som är bror till Marianne.
1962 *139 Hajfröken ägs av C. G. Piehl, Stockholm.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem