Hoppa till innehåll

131 Nalle Puh

1945
*131 Nalle Puh byggdes av H. Hallberg, Kungsviken åt T. Öhman, Saltsjö-Duvnäs.

1945-1952
*131 Nalle Puh ägs av Claes Öhman, Stockholm.

1945
*131 Nalle Puh deltager i Skolungdomens seglingar.

Foto från Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Från Skolungdomens seglingar i Saltsjöbaden 1945, avslutningsdagen 27 september. De fyra närmaste stjärnbåtarna i v bildfält är 127 KULING II, 124 LOTTEN, 27 KOMET och 132 PELLE SVANSLÖS; t h ses 111 ANTARES. Det kan noteras att seglingsprotokollet i KSSS årsbok 1946 s 228 uppger att båt nr 132 skulle vara NALLE PUH; denna båt hade dock nummer 131, vilket framgår i matrikeldelen a a s 417.

1946
*131 Nalle Puh med Claes Öhman deltager i Juniorernas poängsegling i Saltsjöbaden.

Foto från Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Från Juniorernas poängseglingar i Saltsjöbaden 1946, 8 september. De tre stjärnbåtarna i täten är 131 NALLE PUH (närmast kameran), 21 GLIMT (skymd) och 127 KULING II (längst bort, skymd).

1947

Skolseglingar på Baggensfjärden.

1949
*131 Nalle Puh med Claes Öhman deltager i Juniorernas Skärgårdsveckan vid Saltsjöbaden o Sandhamn.

Foto från KSSS Theodor Modin, Statens Maritima Museum.

Det är ovisst när och i vilket sammanhang denna bild tagits. I KSSS årsbok 1950 s 128 illustrerar den Juniorernas skärgårdsvecka i Saltsjöbaden och Sandhamn 22-26 augusti föregående år; fotografiet ackompanjeras i årsboken av bildtexten: ”Stjärnbåtarna starta till havs från Skanskobben. 257 Sjöstjärnan i lovart om 131 Nalle Puh och 242 Trix.” [Båten längst t h är 271 AMIGO.] Exakt vilken av Sandhamnsseglingarna som avses är oklart. Dessa uppgifter förefaller svårförenliga med anteckningen på fotografiets baksida, som talar om ”Saltsjöbadens seglarförbunds Juniorseglingar”. I inledningen till redogörelsen för KSSS-ungdomarnas seglingar 1949 omtalas att ”…våra unga medlemmar hunnit gästa Saltsjöns Seglarförbund vid Getfoten innanför Vaxholm.” (a a s 124) Denna visit uppges ha ägt rum tidigt under säsongen, före Skärgårdsveckan. Möjligen har ett fotografi från mötet med Saltsjöns seglarförbund vid Getfoten i årsboken oegentligt fått illustrera de senare seglingarna i Sandhamn i slutet av juli.

1951
*131 Nalle Puh med Claes Öhman deltager i Septemberseglingen.

Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.

Juniorsegling med stjärnbåtar, tid och sammanhang okända. De segelnummer som kan urskiljas är fr v t h 146, 240, 127, 144, 131 och, närmast t h, 204. Då det inte är känt när bilden tagits är det vanskligt att bestämma båtarnas namn vid fotograferingstillfället. Förmodligen 1951.

*131 Nalle Puh deltager på Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden i Saltsjöbaden.

Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.

Denna bild är tillsammans med KSSS-samlingens Fo133680, -681, -682 samt Fo133684 – 687 monterad på kartongblad ur album. Det sammanhang i vilket dessa bilder är tagna framkommer på en flik av baksidan till Fo133685, där det stämplade datumet ”21. sep. 1951” står att läsa; denna dag inleddes Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden. Stämpeln är otvetydigt Oscar Norbergs, och det är belagt att Norberg därtill tagit åtminstone Fo133683, som i Till Rors årg. XVII (1951) nr 20 s 19 fick illustrera seglingarna. På Fo133683 är 146 BABY RUTH båten i mitten närmast kameran; fr v t h ses dessutom 144 BAGATELLE, 204 SWEETY (skymd), 149 KORKIS, 131 NALLE PUH (skymd), 140 BOLOMA (skymd), tre oidentifierade båtar samt 271 AMIGO TIGER.

*131 Nalle Puh deltager i Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden i Saltsjöbaden.

Denna bild är tillsammans med KSSS-samlingens Fo133681 – Fo133683 samt Fo133684 – 687 monterad på kartongblad ur album.

Flera av dessa bilder är från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden i Saltsjöbaden i september 1951, och åtminstone två av dem är tagna av Oscar Norberg; det är möjligt men inte belagt att även Fo133680 tagits av Norberg under dessa seglingar (jfr Fo133683 och Till Rors årg. XVII [1951] nr 20 s 19). På Fo133680 ses fr v t h först tre skymda oidentifierade stjärnbåtar, därefter stjärnbåt 149 KORKIS, 131 NALLE PUH, 127 I-OR (skymd), 244 CHRISTINA (skymd) samt, längst t h, 140 BOLOMA. Samtliga dessa båtar deltog i ungdomsseglingarna i september 1951 (se seglingsprotokollet från finalseglingarna i KSSS årsbok 1952 s 178).

*131 Nalle Puh deltager på Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden i Saltsjöbaden.

Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.

Denna bild är tillsammans med KSSS-samlingens Fo133680, -682 och -683 samt Fo133684 – 687 monterad på kartongblad ur album. Flera av dessa bilder är tagna under Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden i Saltsjöbaden i september 1951; det är möjligt men inte belagt att även Fo1233681 tagits under dessa seglingar. Oscar Norberg var upphovsman till åtminstone två av bilderna, och det är tänkbart att han även tagit Fo133681. De båtar som ses på Fo133681 återfinns samtliga i seglingsprotokollet från finalseglingarna 22-23 september i KSSS årsbok 1952 s 178; fr v t h ses stjärnbåtarna 144 BAGATELLE, 127 I-OR, 149 KORKIS, 140 BOLOMA (skymd), 131 NALLE PUH, 244 CHRISTINA (skymd), 204 SWEETY, 142 GITA och 271 AMIGO TIGER. Se även Till Rors årg. XVII (1951) nr 20 s 19.

1952-1954
*131 Nalle Puh köps av Arne ”Pelle” Settergren.

1954
*131 Nalle Puh ägs av Pelle Zettergren, Stockholm.

1955-1958
*131 Nalle Puh köps av Bo Wahrolén, Stockholm. Efter att ha seglat Spätta ett par år skaffade familjen *131 Nalle Puh. Hon köptes för 3000 kr av Pelle Zettergren.

1956
*131 Nalle Puh övertogs av Hans Wahrolén som seglade båten i några år.

1958
*131 Nalle Puh så säljs båten. De byter upp sig till en Flying Dutchman.

1959-1962
*131 Nalle Puh ägs av Per Åke Blom, Stocksunds Båtklubb.

1960
*131 Nalle Puh – ägdes av Gunnar Frösén, Stocksund.

1966
*131 Nalle Puh säljes av Frösén. Köpare okänd.