Stjärnbåten 129

1944

*129 byggdes av H Hallberg, Kungsviken åt E Kilhström.
1945 *129 Tuss ägs av Saltsjöbadens Samskola, Saltsjöbaden.
1948-07-11 *129 Tuss deltager i Allmänna öppna Juniorseglingar i Sandhamn.
 
Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.
Från Allmänna öppna juniorseglingarna vid Sandhamn 11-16 juli 1948. Stjärnbåt 128 PUCK är båten i mitten närmast kameran. Bland de andra stjärnbåtarna på bilden märks stjärnbåt 129 TUSS, vingbåtarna VING XXII, VING I och VING II samt stjärnbåtarna 130 STJÄRNAN, 127 KULING II, 126 SKRUTTAN, 175 MIMOSA samt 106 METEOR. Fotografiet återgivet i KSSS årsbok 1949 s 138.
1948-07-14 *129 Tuss deltager i Allmänna öppna Juniorseglingar i Sandhamn.
 
Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.
Från de allmänna öppna juniorseglingarna i Sandhamn 11 - 16 juli 1948. V29 VING XXIX är båten närmast kameran i h bildfält; bakom ses fr v t h stjärnbåtarna 128 PUCK, 129 TUSS, 130 STJÄRNAN, vingbåtarna V2 VING II (skymd), skymd båt, V1 VING I (skymd) samt, längst t h, stjärnbåt 106 METEOR. Rorsman på V29 VING XXIX var enligt seglingsprotokollet i KSSS årsbok 1949 Henrik Hackman från NJK; om han även var båtens ägare är ovisst.
1940-talets slut? *129 seglar någonstans av någon. Fin bild på seglingstävling.
 
Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)). Statens Maritima Museum.
Det har inte gått att bestämma när denna bild tagits. Den stämpel Norberg anbringat på baksidan tyder på att fotografiet är från senare delen av 40-talet (till 1950 års säsong hade Norberg bytt adress). Stjärnbåten 129 TUSS närmast är den enda båt vars segelnummer kan urskiljas.
1949-05-26 *129 Tuss deltager i KSSS poängseglingar i Saltsjöbaden.
 
Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.
Från KSSS poängseglingar i Saltsjöbaden 1949, Baggensfjärden 26 maj. Snipe 7186 LARSSON är båten närmast kameran i h bildfält. T h, med akterspeglarna mot betraktaren, ses sniparna 7185 TROLLAN (b. 1949) och 7187 PERSSON (b. 1948). Ensam i v bildfält ses stjärnbåt 107 SPIGGEN; mer eller mindre skymda ses i h bildfält dessutom stjärnbåtarna 129 TUSS, 134 VIVETT och 257 SJÖSTJÄRNA, samtliga b. 1944.
1961 *129 Tuss seglades av Ann Lagervall. (se *111 om smycket)
1962 *129 Tuss ägs av Saltsjöbadens Samskola, Stockholm.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem