Hoppa till innehåll

129 Tuss

1944
*129 byggdes av H Hallberg, Kungsviken åt E Kilhström.

1945
*129 Tuss ägs av Saltsjöbadens Samskola, Saltsjöbaden.

1948
*129 Tuss deltager i Allmänna öppna Juniorseglingar i Sandhamn.

Foto från KSSS Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Från Allmänna öppna juniorseglingarna vid Sandhamn 11-16 juli 1948. Stjärnbåt 128 PUCK är båten i mitten närmast kameran. Bland de andra stjärnbåtarna på bilden märks stjärnbåt 129 TUSS, vingbåtarna VING XXII, VING I och VING II samt stjärnbåtarna 130 STJÄRNAN, 127 KULING II, 126 SKRUTTAN, 175 MIMOSA samt 106 METEOR. Fotografiet återgivet i KSSS årsbok 1949 s 138.

*129 Tuss deltager i Allmänna öppna Juniorseglingar i Sandhamn.

Foto från KSSS Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Från de allmänna öppna juniorseglingarna i Sandhamn 11 – 16 juli 1948. V29 VING XXIX är båten närmast kameran i h bildfält; bakom ses fr v t h stjärnbåtarna 128 PUCK, 129 TUSS, 130 STJÄRNAN, vingbåtarna V2 VING II (skymd), skymd båt, V1 VING I (skymd) samt, längst t h, stjärnbåt 106 METEOR. Rorsman på V29 VING XXIX var enligt seglingsprotokollet i KSSS årsbok 1949 Henrik Hackman från NJK; om han även var båtens ägare är ovisst.
1940-talets slut? *129 seglar någonstans av någon. Fin bild på seglingstävling.

Foto från Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Det har inte gått att bestämma när denna bild tagits. Den stämpel Norberg anbringat på baksidan tyder på att fotografiet är från senare delen av 40-talet (till 1950 års säsong hade Norberg bytt adress). Stjärnbåten 129 TUSS närmast är den enda båt vars segelnummer kan urskiljas.

1949
*129 Tuss deltager i KSSS poängseglingar i Saltsjöbaden.

Foto från Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Från KSSS poängseglingar i Saltsjöbaden 1949, Baggensfjärden 26 maj. Snipe 7186 LARSSON är båten närmast kameran i h bildfält. T h, med akterspeglarna mot betraktaren, ses sniparna 7185 TROLLAN (b. 1949) och 7187 PERSSON (b. 1948). Ensam i v bildfält ses stjärnbåt 107 SPIGGEN; mer eller mindre skymda ses i h bildfält dessutom stjärnbåtarna 129 TUSS, 134 VIVETT och 257 SJÖSTJÄRNA, samtliga b. 1944.

1961
*129 Tuss seglades av Ann Lagervall. (se *111 om smycket).

1962
*129 Tuss ägs av Saltsjöbadens Samskola, Stockholm.