Stjärnbåten 128

1943 *128 Puck byggdes av AB Sverrevarvet åt A. de Champs, Stockholm.
1943-1944 *128 Puck ägs av A. de Champs, Stockholm.
1947-09-xx
Skolseglingar på Baggensfjärden.
1948-07-11 *128 Puck - med Thomas de Champs i Allmänna öppna juniorseglingen vid Sandhamn.
 
Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.
Från Allmänna öppna juniorseglingarna vid Sandhamn 11-16 juli 1948. Stjärnbåt 128 PUCK är båten i mitten närmast kameran. Bland de andra stjärnbåtarna på bilden märks stjärnbåt 129 TUSS, vingbåtarna VING XXII, VING I och VING II samt stjärnbåtarna 130 STJÄRNAN, 127 KULING II, 126 SKRUTTAN, 175 MIMOSA samt 106 METEOR. Fotografiet återgivet i KSSS årsbok 1949 s 138.
1948-07-14 *128 Puck deltager i Allmänna öppna Juniorseglingar i Sandhamn.
 
Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.
Från de allmänna öppna juniorseglingarna i Sandhamn 11 - 16 juli 1948. V29 VING XXIX är båten närmast kameran i h bildfält; bakom ses fr v t h stjärnbåtarna 128 PUCK, 129 TUSS, 130 STJÄRNAN, vingbåtarna V2 VING II (skymd), skymd båt, V1 VING I (skymd) samt, längst t h, stjärnbåt 106 METEOR. Rorsman på V29 VING XXIX var enligt seglingsprotokollet i KSSS årsbok 1949 Henrik Hackman från NJK; om han även var båtens ägare är ovisst.
1949-1955 *128 Puck ägs av Th. de Champs, Stockholm.
1955-1962 *128 Puck ägs av K Braunerhielm, Stockholm.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem