Hoppa till innehåll

128 Puck

1943
*128 Puck byggdes av AB Sverrevarvet åt A. de Champs, Stockholm.

1943-1944
*128 Puck ägs av A. de Champs, Stockholm.

1947

Skolseglingar på Baggensfjärden.

1948
*128 Puck – med Thomas de Champs i Allmänna öppna juniorseglingen vid Sandhamn.

Foto från KSSS Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Från Allmänna öppna juniorseglingarna vid Sandhamn 11-16 juli 1948. Stjärnbåt 128 PUCK är båten i mitten närmast kameran. Bland de andra stjärnbåtarna på bilden märks stjärnbåt 129 TUSS, vingbåtarna VING XXII, VING I och VING II samt stjärnbåtarna 130 STJÄRNAN, 127 KULING II, 126 SKRUTTAN, 175 MIMOSA samt 106 METEOR. Fotografiet återgivet i KSSS årsbok 1949 s 138.

*128 Puck deltager i Allmänna öppna Juniorseglingar i Sandhamn.

Foto från KSSS Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Från de allmänna öppna juniorseglingarna i Sandhamn 11 – 16 juli 1948. V29 VING XXIX är båten närmast kameran i h bildfält; bakom ses fr v t h stjärnbåtarna 128 PUCK, 129 TUSS, 130 STJÄRNAN, vingbåtarna V2 VING II (skymd), skymd båt, V1 VING I (skymd) samt, längst t h, stjärnbåt 106 METEOR. Rorsman på V29 VING XXIX var enligt seglingsprotokollet i KSSS årsbok 1949 Henrik Hackman från NJK; om han även var båtens ägare är ovisst.

1949-1955
*128 Puck ägs av Th. de Champs, Stockholm.

1955-1962
*128 Puck ägs av K Braunerhielm, Stockholm.