Hoppa till innehåll

127 Kuling II

1943
*127 Kuling II – byggdes av AB Sverrevarvet åt Gunnar Kaiser, Stockholm.

1943-1944
*127 Kuling II ägs av Gunnar Kaiser, Stockholm.

1944
*127 Kuling II ägs av Bo Kaiser, Stockholm.

Foto från Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Det är inte känt när detta fotografi tagits. Gunnar Kaiser var båtens förste ägare; han var anmäld med KULING till Sandhamnsregattan 1943 men startade enligt seglingsprotokollet aldrig (KSSS årsbok 1944 s 214 f). Kaiser förefaller inte ha ägt båten länge, eftersom han redan i förteckningen över sällskapets jakter i samma årsbok figurerar som ägare till en stjärnbåt med namnet KULING II, medan L-jullen KULING inte nämns (a a s 297). Märkligt nog anges stjärnbåten KULING II ha samma segelnummer som L-jullen KULING haft (133). Senare under 1940-talet skulle sonen Bo Kaiser framgångsrikt delta i KSSS juniorseglingar med KULING II; då hade båten dock segelnummer 127. Vad som efter 1943 blev L-jullen KULINGs öde är inte bekant.
Mycket är alltså oklart.

*127 Kuling II deltager i Juniorernas Sandhamnsregatta vid Jutkobben.

Foto från Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Från Juniorernas Sandhamnsregatta 1944, vid Jutkobben 29 juli. 104 CASTOR är stjärnbåten i täten längst t v; därefter ses fr v t h 101 DIRIGOLD, 126 SKRUTTAN, 127 KULING II (skymd), 11 ARCTURUS, 247 BAMBINA (skymd), 216 LILL-KILEN (skymd), 125 HAJE och 174 GRISSLAN. De följande båtarna kan inte identifieras; längst t h ses dock 267 ZINITA. En kopia av denna bild återfinns även i Oscar Norbergs samling som Fo54291.

1945
*127 Kuling II deltager i Skolungdomens seglingar i Saltsjöbaden.

Foto från Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Från Skolungdomens seglingar i Saltsjöbaden 1945, avslutningsdagen 27 september. De fyra närmaste stjärnbåtarna i v bildfält är 127 KULING II, 124 LOTTEN, 27 KOMET och 132 PELLE SVANSLÖS; t h ses 111 ANTARES. Det kan noteras att seglingsprotokollet i KSSS årsbok 1946 s 228 uppger att båt nr 132 skulle vara NALLE PUH; denna båt hade dock nummer 131, vilket framgår i matrikeldelen a a s 417.

1946
*127 Kuling II deltager i Juniorernas poängsegling i Saltsjöbaden.

Foto från Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Från Juniorernas poängseglingar i Saltsjöbaden 1946, 8 september. De tre stjärnbåtarna i täten är 131 NALLE PUH (närmast kameran), 21 GLIMT (skymd) och 127 KULING II(längst bort, skymd).

1948
*127 Kuling II deltager i Allmänna öppna Juniorseglingarna vid Sandhamn.

Foto från KSSS Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Från Allmänna öppna juniorseglingarna vid Sandhamn 11-16 juli 1948. Stjärnbåt 128 PUCK är båten i mitten närmast kameran. Bland de andra stjärnbåtarna på bilden märks stjärnbåt 129 TUSS, vingbåtarna VING XXII, VING I och VING II samt stjärnbåtarna 130 STJÄRNAN, 127 KULING II, 126 SKRUTTAN, 175 MIMOSA samt 106 METEOR. Fotografiet återgivet i KSSS årsbok 1949 s 138.

1950
*127 I-Or deltager i KSSS Juniorseglingar Saltsjöbaden-Dalarö.

Foto från Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Från KSSS juniorseglingar Saltsjöbaden – Dalarö 11-13 augusti 1950. 280 BLUMS är båten i förgrunden t v. I ansamlingen av båtar framför BLUMS kan urskiljas stjärnbåtarna 142 GIGGIE, 257 SJÖSTJÄRNA, 282 VINDLEKA, 283 [utan namn], 207 HISSE, 127 I-OR, 134 VIVETT och 244 KAJSA.

*127 I-Or deltager i seglingstävling (se *149).

1951
Härlig hamnbild. Tidpunkt är ca 1951. Vilka och var är okänt.

Bilden tagen från Till Rors 1951.

*127 seglar. Okänt var.

Foto från okänd fotograf, Statens Maritima Museum.

Juniorsegling med stjärnbåtar, tid och sammanhang okända. De segelnummer som kan urskiljas är fr v t h 146, 240, 127, 144, 131 och, närmast t h, 204. Då det inte är känt när bilden tagits är det vanskligt att bestämma båtarnas namn vid fotograferingstillfället.

*117 I-Or deltager i Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden i Saltsjöbaden.

Denna bild är tillsammans med KSSS-samlingens Fo133681 – Fo133683 samt Fo133684 – 687 monterad på kartongblad ur album.

Flera av dessa bilder är från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden i Saltsjöbaden i september 1951, och åtminstone två av dem är tagna av Oscar Norberg; det är möjligt men inte belagt att även Fo133680 tagits av Norberg under dessa seglingar (jfr Fo133683 och Till Rors årg. XVII [1951] nr 20 s 19). På Fo133680 ses fr v t h först tre skymda oidentifierade stjärnbåtar, därefter stjärnbåt 149 KORKIS, 131 NALLE PUH, 127 I-OR (skymd), 244 CHRISTINA (skymd) samt, längst t h, 140 BOLOMA. Samtliga dessa båtar deltog i ungdomsseglingarna i september 1951 (se seglingsprotokollet från finalseglingarna i KSSS årsbok 1952 s 178).

*127 I-Or deltager på Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden i Saltsjöbaden.

Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.

Denna bild är tillsammans med KSSS-samlingens Fo133680, -682 och -683 samt Fo133684 – 687 monterad på kartongblad ur album. Flera av dessa bilder är tagna under Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden i Saltsjöbaden i september 1951; det är möjligt men inte belagt att även Fo1233681 tagits under dessa seglingar. Oscar Norberg var upphovsman till åtminstone två av bilderna, och det är tänkbart att han även tagit Fo133681. De båtar som ses på Fo133681 återfinns samtliga i seglingsprotokollet från finalseglingarna 22-23 september i KSSS årsbok 1952 s 178; fr v t h ses stjärnbåtarna 144 BAGATELLE, 127 I-OR, 149 KORKIS, 140 BOLOMA (skymd), 131 NALLE PUH, 244 CHRISTINA (skymd), 204 SWEETY, 142 GITA och 271 AMIGO TIGER. Se även Till Rors årg. XVII (1951) nr 20 s 19.

1955
*127 ägs av L Hedberg, Stockholm.

1962
*127 I-or ägs av N Hedberg, Stockholm.