Stjärnbåten 120

1937 *120 Suzanne byggdes av någon åt Bertil Sterner, Stockholm.
1937-1939 *120 Suzanne ägs av Bertil Sterner, Stockholm.
1938-09-?? *120 Suzanne deltager i Ungdomens höstseglingar Norr Mälarstrand.
 
Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)). Statens Maritima Museum.
Från Ungdomens hösttävlingar i segling i september 1938, den s k Stadshusregattan. 115 GILLÖGA är stjärnbåten i förgrunden t v. Förutom GILLÖGA ses, mer eller mindre skymda, stjärnbåtarna 182, 9 ARIADNE, 118, 104 CASTOR, 107 SPIGG, 114 TROLLHARAN, 116 KULING, 105 STABBE STABBE, 120 SUZANNE och 100 VINGENETT. Fotografiet återgivet som del i ett fotomontage från Stadshusregattan i Till Rors årg. IV (1938) nr 7 s 11 samt i Svenska Segelyachter (Sthlm 1943) s 305.
1939-1943 *120 Suzanne ägs av Suzanna Sterner, Stockholm.
1943-1945 *120 Susanne ägs av Bertil Sterner, Stockholm.
1943-07-25 *120 Susanne deltager i Juniorernas Sandhamnsregatta vid Jutkobben.
 
Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)). Statens Maritima Museum.
Från Juniorernas Sandhamnsregatta 1943, vid Jutkobben 25 juli. Stjärnbåt 117 BRIO ses i förgrunden t v. Bakom BRIO ses 27 KOMET och finska vingbåten VING 1; i klungan efter följer 106 METEOR, 247 BAMBINA (skymd) 111 ANTARES, 11 ARCTURUS, 227 LO LO, 268 PLUMS och 120 SUSANNA. Att notera är att VING 1 inte återfinns i seglingsprotokollet i KSSS årsbok 1944 s 232.
1943-09-12 *120 Susanna deltager i KSSS poängseglingar i Saltsjöbaden.
 
Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.
Från KSSS poängseglingar i Saltsjöbaden 12 september 1943. Förutom LISS-GUN IV ses även 5-S68 VIVIAN V (b. 1943, konstr. Tord Sundén) och 5-S72 SUNNY (b. 1943, konstr. Tore Holm). Dessutom skymtar på avstånd t v 5-S6 SIRENA och 5-S35 GULLMAR; längst t v syns starbåtarna 637 TOUATOUMOA, 1798 LOTTA IV samt (skymd) 872 BORTA MED VINDEN. I klungan med 5:or kan 5-S70 MONIQUE. 5-S64 VIFEM, 5-S38 CHIQUITA (ex VIVIAN) och 5-S32 SMARAGD urskiljas. Längst t h ses stjärnbåten 120 SUSANNA samt (skymd) starbåten 860 ASTRA. Denna bild kan jämföras med KSSS-samlingens Fo110724, -739, -912 och -916, som uppenbarligen tagits vid samma tillfälle.
1945-1955 *120 Susanna ägs av Fahlström, Stockholm.
1955-1958 *120 Susanna ägs av Söderberg, Stockholm.
1956-1962 *120 Susanna ägs av Rolf Hellman, Stockholm. Båten totalrenoverades av Carl Frostell, Stocksund mellan åren 1956-1958. Båten låg på sommarnöjet på Möja.
Rolf's yngre bror Lars berättade: Båten kappseglades, men var i dåligt skick. Bl a tappades en durk. Sedan fick pojkarna Hellman inte segla den längre.
1962 *120 Susanna såldes till en i Nordingrå.
1976 *120 Susanna ägs av Rolf Hellman, Stocksund igen ????? osäker på denna uppgift.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem