Hoppa till innehåll

117 Brio

1937
*117 Brio byggdes åt Oscar Cederin, Stockholm.

1937-1942
*117 Brio ägs av Oscar Cederin, Stockholm.

1942-1945
*117 Brio ägs av Jan Cederin, Stockholm.

1943
*117 Brio deltager i Juniorernas Sandhamnsregatta vid Jutkobben.

Foto från Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Från Juniorernas Sandhamnsregatta 1943, vid Jutkobben 25 juli. Stjärnbåt 117 BRIO ses i förgrunden t v. Bakom BRIO ses 27 KOMET och finska vingbåten VING 1; i klungan efter följer 106 METEOR, 247 BAMBINA (skymd) 111 ANTARES, 11 ARCTURUS, 227 LO LO, 268 PLUMS och 120 SUSANNA. Att notera är att VING 1 inte återfinns i seglingsprotokollet i KSSS årsbok 1944 s 232.

1945
Jan Cederin säljer båten till H. Cederin, Stockholm.

1945-1950
*117 Brio ägs av H. Cederin, Stockholm.

1946
*117 Brio deltager i Juniorernas Skärgårdsvecka vid Sandhamn.

Foto från KSSS Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Från Juniorernas Skärgårdsvecka 1946, från sista dagens segling vid Sandhamn, 24 juli. 234 SVALL är båten i täten längst t v; därefter följer fr v t h mer eller mindre skymda stjärnbåtarna 130 STJÄRNAN, 101 (namnlös), 247 BAMBINA, 105 STABBE, 313 OK, 117 BRIO, 113 KILA, 229 SNUTEN, 257 SJÖSTJÄRNAN, 27 KOMET, 136 DARLING och 183 LATTJO.

1950-1953
*117 Spelevink ägs av P. Settergren, Stockholm.

1953-1954
*117 Spelevink ägs av J. Arvill, Stockholm.

1954-1958
*117 Trio ägs av H. Segerfelt, Uppsala.

1958-1962
*117 Spelevink ägs av O. Segerfelt, Uppsala.