Hoppa till innehåll

114 Trollharen

1937
*114 Trollharan byggdes åt Albert Isaksons Stipendiefonden Stockholm. Varv okänt.

1938
*114 Trollharan deltager i Ungdomens höstseglingar Norr Mälarstrand.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)). Statens Maritima Museum.

Från Ungdomens hösttävlingar i segling i september 1938, den s k Stadshusregattan. 115 GILLÖGA är stjärnbåten i förgrunden t v. Förutom GILLÖGA ses, mer eller mindre skymda, stjärnbåtarna 182, 9 ARIADNE, 118, 104 CASTOR, 107 SPIGG, 114 TROLLHARAN, 116 KULING, 105 STABBE STABBE, 120 SUZANNE och 100 VINGENETT. Fotografiet återgivet som del i ett fotomontage från Stadshusregattan i Till Rors årg. IV (1938) nr 7 s 11 samt i Svenska Segelyachter (Sthlm 1943) s 305.

*114 Trollharan ägs av Albert Isakssons Stipendiefond deltog i Stadshusregattan.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)). Statens Maritima Museum.

Från Ungdomens hösttävlingar i segling 1938, den s k Stadshusregattan; stjärnbåtar på Riddarfjärden 25 september. 114 TROLLHARAN är båten närmast kameran; bakom TROLLHARAN ses stjärnbåt 182 (namnuppgift saknas), oidentifierad båt, 27 KOMET, 105 STABBE STABBE samt 107 SPIGG. Stjärnbåten i bakgrunden t v är oidentifierad; i bakgrunden t h ses stjärnbåt 109 X samt, skymd, stjärnbåt 118 (namnuppgift saknas). Längst t h ses passagerarfartyget SS MÄLAREN (b. 1848).

1961
*114 Trollharan köps av Anders Ljunggren, Ålsten, Stockholm. Anders seglade mest på Mälaren.

1963
*114 Trollharan var med Anders Ljunggren på KSSS-Lökholmen. Samma år som Radio Nord upphörde.

1966
*114 Trollharan säljs av Anders Ljunggren.