Hoppa till innehåll

113 Kilen

1937
*113 Kilen byggdes åt Hans Kihlström, Saltsjö-Duvnäs. Varv okänt.

1937-1938
*113 Kilen ägs av Hans Kihlström, Saltsjö-Duvnäs.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.

Det är ovisst i vilket sammanhang denna bild tagits; möjligen är den från någon av Stadshusregattorna under 30-talet. Förutom 107 MÖRTEN kan stjärnbåtarna 115 GILLÖGA, 109 FYFFES, 182, 116 KULING, 105 STABBE STABBE, 27 KOMET och 113 KILA identifieras. Dessa namn gäller under förutsättning att bilden tagits före kriget; 1940 omtalas stjärnbåt 107 som X, senare som SPIGG och SPIGGEN.

1937
*113 Lotten deltog antagligen Interskandinaviska Juniorseglingarna under GKSS Jubileumsregatta utanför Långedrag.

Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.

Från Ungdomens hösttävlingar i segling, ”Stadshusregattan”, september 1937. Den skymda stjärnbåten i förgrunden är nr 182; namnuppgift saknas. Fotografiet i beskuret skick återgivet i Till Rors årg. III (1937) nr 8 s 13.

1938-1941
*113 Kila ägs av Hans Kihlström, Saltsjö-Duvnäs.

1938
*113 Kila seglar kanske Stadhusregattan.
*113 Kila ägs av Hans Kihlsröm, deltager i Ungdomens hösttävling Stadshusregatta.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.

Från Ungdomens hösttävlingar i segling, den s k Stadshusregattan, 25 september 1938. 113 KILA är stjärnbåten i mitten närmast kameran; t v ses 100 VINGENETT och skymd i bakgrunden 112 GUDUNGEN. Baksidesanteckning tyder på att detta fotografi varit avsett att publiceras i tryck; var så skett är dock inte bekant.

1940
*113 Kila deltager i Juniorernas Saltsjöbadsregatta.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

Från Juniorernas Saltsjöbadsregatta 7 juli 1940 på Baggensfjärden. Förutom 66 TRA-LA-LA t v i förgrunden ses i mitten stjärnbåt 121, som i protokollet från denna segling är namnlös; några månader senare omtalas den som BRITTA. I bakgrunden t h ses 113 KILA, 111 ANTARES och 21 CASELLA. Observera örlogsfartyget i fonden; det har inte kunnat identifieras.

1941-1945
*113:s ägare okänd.

1945
*113 Kila ägs av Blomberg, Dalarö.

1946
*113 Kila deltager i Juniorernas Skärgårdsvecka vid Sandhamn.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

Från Juniorernas Skärgårdsvecka 1946, från sista dagens segling vid Sandhamn, 24 juli. 234 SVALL är båten i täten längst t v; därefter följer fr v t h mer eller mindre skymda stjärnbåtarna 130 STJÄRNAN, 101 (namnlös), 247 BAMBINA, 105 STABBE, 313 OK, 117 BRIO, 113 KILA, 229 SNUTEN, 257 SJÖSTJÄRNAN, 27 KOMET, 136 DARLING och 183 LATTJO.
1954-1962 *113 Yrhättan ägs av B. Asplund, Stockholm.