Hoppa till innehåll

111 Antares

1935
*111 Antares byggdes av snickare Dahlgren, Nacka åt KSSS. Torgny Öhman, Saltsjö-Duvnäs gjorde beställningen åt KSSS. Läs nedan..
Epost från Claes Öhman 2013-01-30
Hej på Er alla Stjärnbåtsälskare.
Detta jag skriver tar jag direkt ur minnet. Torgny står som köpare till många båtar i registret. Det beror säkert på att det var han som beställde dem. *111 Antares har så vitt jag vet aldrig ägts av familjen Öhman, utan köptes till KSSS som premie till den som vann skolseglingarna. Som minne av detta erhöll segraren en rorkult. Den tillverkades av en snickare här i Nacka , som hette Dahlgren, och hade stor verkstad på den tiden. Silverplåten sattes naturligtvis på innan seglingarna, så något namn kunde inte sättas dit. Båda mina systrar Annemarie och Christina blev skolmästarinnor, men har inte kvar sina rorkultar, då Torgny helt enkelt tog dem och delade ut dem sedan Dahlgren hade slutat snickra.
Kul att *415 har blivit så fin.
Hälsningar
Claës

1935-36
*111 Antares ägs av KSSS. Läs ovan.

1936-1954
*111 Antares är Stadshusregattans prisbåt.

Torsten Jacobsson (*200, ”Kössö” (egentligen heter ön Köpstadsö och ligger i Göteborgs södra skärgård)) har utrett och skrivit ner beträffande rorkulten till *111 Antares.
Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.

Från Ungdomens hösttävlingar i segling 26 september 1937, ”Stadshusregattan”. Stjärnbåt 119 är båten i förgrunden t v. Denna båt uppges i KSSS årsbok 1939-41 tillhöra Barbro Lindblad i Smedslätten; något namn på båten anges inte. Den återkommer i slutet av 40-talet under annan ägare i sällskapets matriklar under namnet JUPPE. De övriga båtar vars segelnummer kan urskiljas är fr v t h 111 ANTARES, stjärnbåt 58 (namnlös), stjärnbåt 82 (namnlös), 101 DIRIGOLD, 105 STABBE STABBE, stjärnbåt 118 (utan namn), 112 GUDUNGEN, 106 METEOR, stjärnbåt 85 (utan namn), 27 KOMET, stjärnbåt 182 (utan namn) samt stjärnbåt 83 (utan namn).

1940
*111 Antares seglas kanske på Kanholmfjärden. Mera bilder från Sjöhistoriska.

Foto från KSSS Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Olympiajollar och stjärnbåtar på Kanholmsfjärden, ovisst när; segelprotokollen tyder på att bilden tagits vid Sandhamnsregattan 1940 (se KSSS årsbok 1941 s 144 f), men detta har inte kunnat bekräftas. O-S14 OLYMPIAJOLLE 14 ses som andra båt fr v; längst t v ses oidentifierad stjärnbåt och i klungan t h O-jollarna nr 16, nr 1 och (längst t h) nr 4. Näst längst t h ses stjärnbåt 111 ANTARES (b. 1936).

*111 Antares seglas kanske på Kanholmfjärden. Mera bilder från Sjöhistoriska.

Foto från KSSS Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Segelnumren samt stämplarna på kopians baksida tyder på att denna bild tagits under Sandhamnsregattan 1940; detta har dock inte kunnat bekräftas. Uppgiften om geografisk plats ovan baseras på att Fo134210, som tagits vid samma tillfälle som det aktuella fotot, då den återges i Svenska Segelyachter (Sthlm 1943) s 460 uppges vara tagen på Kanholmsfjärden. OLYMPIAJOLLEN O-S14 är båten längst t v; framför ses fr v t h O-jollarna 16 (skymd), 1 och 4 samt stjärnbåten 111 ANTARES (b. 1936).

*111 Antares seglas kanske på Kanholmfjärden. Mera bilder från Sjöhistoriska.

Foto från KSSS Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

OLYMPIAJOLLEN 4 är båten i förgrunden i v bildfält; framför denna ses O-jollarna 1 och 16 (skymd) samt stjärnbåten 111 ANTARES (b. 1936). Segelnumren liksom stämplarna på kopians baksida tyder på att bilden tagits vid Sandhamnsregattan 1940 (se seglingsprotokoll i KSSS årsbok 1941 s 144 f); detta har dock inte kunnat bekräftas. Uppgiften om geografisk plats ovan baseras på att Fo134210, som är från samma tillfälle, då den återges i Svenska Segelyachter (Sthlm 1943) s 460 uppges vara tagen på Kanholmsfjärden.

*111 Antares deltager i Juniorernas Saltsjöbadsregatta på Baggensfjärden .

Foto från Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Från Juniorernas Saltsjöbadsregatta 7 juli 1940 på Baggensfjärden. Förutom 66 TRA-LA-LA t v i förgrunden ses i mitten stjärnbåt 121, som i protokollet från denna segling är namnlös; några månader senare omtalas den som BRITTA. I bakgrunden t h ses 113 KILA, 111 ANTARES och 21 CASELLA. Observera örlogsfartyget i fonden; det har inte kunnat identifieras.

1943
*111 Antares deltager i Juniorernas Sandhamnsregatta vid Jutkobben.

Foto från Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Från Juniorernas Sandhamnsregatta 1943, vid Jutkobben 25 juli. Stjärnbåt 117 BRIO ses i förgrunden t v. Bakom BRIO ses 27 KOMET och finska vingbåten VING 1; i klungan efter följer 106 METEOR, 247 BAMBINA (skymd) 111 ANTARES, 11 ARCTURUS, 227 LO LO, 268 PLUMS och 120 SUSANNA. Att notera är att VING 1 inte återfinns i seglingsprotokollet i KSSS årsbok 1944 s 232.

*111 Antares deltager i KSSS poängseglingar i Saltsjöbaden .

Foto från Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Från KSSS poängseglingar i Saltsjöbaden 1943, 5 september. T v i bakgrunden ses stjärnbåtarna 111 ANTARES och 227 LO LO. Fotografiet återfinns lätt beskuret som försättsplansch i KSSS årsbok 1944.

*111 Antares deltager i Skolungdomens höstseglingar söder om Restaurangholmen.

Foto från KSSS Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden 25 september 1943. 27 KOMET är den ledande stjärnbåten längst t h; därefter följer 21 GLIMT, 271 AMIGO, skymd båt, 111 ANTARES, 106 METOR och 247 BAMBINA (skymda), två oidentifierade båtar samt i klunga längst bort t v 227 LO LO, 236 ÅLEN och 105 STABBE STABBE.

*111 Antares deltager i Skolungdomens höstseglingar söder om Restaurangholmen, Stockholm.

Foto från Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden, Saltsjöbaden 25 september 1943. Pojkar och flickor seglade i skilda omgångar; bilden visar pojkarnas segling. De segelnummer som kan urskiljas på bilden är fr v t h 11 ARCTURUS, 271 AMIGO, 21 GLIMT (skymd), 105 STABBE STABBE (skymd), 236 ÅLEN (skymd), 111 ANTARES, 247 BAMBINA (skymd), 216 LILL-KILLEN (skymd) och 112 GUDUNGEN.

Foto från KSSS Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Från Skolungdomens höstseglingar 1943, söder om Restaurangholmen 25 september; i bakgrunden kallbadhuset och Grand Hotels sommarrestaurang. Stjärnbåten 111 ANTARES är båten t v i förgrunden. Vem som äger den vid denna tid är oklart, då den i KSSS årsböcker 1943-45 uppges vara ”Stadshusregattans prisbåt”. Bakom ANTARES kan urskiljas stjärnbåtarna 112 GUDUNGEN, 216 LILL-KILEN, 21 GLIMT och 247 BAMBINA. Jfr KSSS-samlingens Fo133698 och -701 från samma tillfälle.

1944
*111 Antaresdeltager i Juniorernas Sandhamnsregatta på Rödkobbsfjärden.

Foto: Statens Maritima Museum

1945
*111 Antares seglas av Hans Zelander, Kullavik. (Tor Zelander hade 1944 vunnit skolseglingarna och fick därför disponera ”prisbåten” året därpå.

*111 Antares deltager i Skolungdomens seglingar i Saltsjöbaden.

Foto från Oscar Norberg, Statens Maritima Museum.

Från Skolungdomens seglingar i Saltsjöbaden 1945, avslutningsdagen 27 september. De fyra närmaste stjärnbåtarna i v bildfält är 127 KULING II, 124 LOTTEN, 27 KOMET och 132 PELLE SVANSLÖS; t h ses 111 ANTARES. Det kan noteras att seglingsprotokollet i KSSS årsbok 1946 s 228 uppger att båt nr 132 skulle vara NALLE PUH; denna båt hade dock nummer 131, vilket framgår i matrikeldelen a a s 417.

1948
*111 Antares seglades av Pelle Petterson vid skolseglingarna i Stockholm. (Pelle P. berättade detta den 2012-02-08 på båtmässan i Gbg för mig).

1954-1958
*111 Antares ägs av G. Östman, Stockholm.

1958
*111 Antares ägs av Reine Lindqvist, Stockholm.

1961
*111 Antares togs över av Anita Lindqvist, Stockholm som var syster till Reine Lindqvist.
Epost från Anita 2012-11-20_
1961 tog undertecknad över 111:an från min bror Reine. Båten lackades röd och hade några framgångsrika år på kappseglingsbanona. Tycker att urklippet från TILL RORS är lite kul med min gamla infällda bild av Sundelinarnas mamma Brita som prisutdelare och Torgny Öman som tävlingsansvarig. Jag har förstått att han var förste ägare av båten. Tyvärr vet jag inte vem som köpte båten av oss och vad som hänt senare.
Med vänlig hälsning
Anita Lindquist

”Jag” är Anita Lindqvist som seglade *111.