Hoppa till innehåll

110 Boy

1936
*110 Boy byggdes av Kungsörs Båtvarv, Kungsör åt H. Broberg, Gävle.

1936-1945
*110 Boy ägs av H. Boberg, Gävle.

1946-1947
*110 Boy ägs av J. Carlbaum, Gävle.

1948-1952
*110 Måsen ägs av Med. dr. Per Linton, Gävle. Seglas av Anders Lindton, Gävle SS. Per var medlem i SXK 1949.

1949
*110 Måsen seglades på Skol-SM med Anders Linton på Baggensfjärden och i Långedrag.

1955
*110 Gedda ägs av Ivar Linton, Luleå Segelsällskap.
*110 Gedda ägs av Ivar Linton deltager i Norrlandsregattan. Arrangör Luleå Segelsällskap.

1957
*110 Gedda ägs av Dag Asplund, Luleå. Dag skaffar nya segel till båten.

1959
*110 Gedda deltager i kappsegling i Luleå

SONY DSC

*110 Gedda säljs av Dag Asplund och köps av Håkan Lindström, Gältzaudden, Luleå. Båten får namn Hoppet. Håkan vann nästan alla kappseglingar från 8 års ålder till dess han sålde båten vid 14 års ålder. Håkan kom sedermera att tillhöra eliten i Lazer och Starbåt med en annan Stjärnbåtsseglare Peter Sundelin

1966
*110 Hoppet säjs av Håkan Lindström, oklart till vem.

1970?
*110 ägs av Sven Ahlstrand.

1980
*110 ägs av A Borgström som lät tillverka ny mast.

1988?
*110 Boy-projektet.
Lotsbåten
Det började i slutet på 80-talet med att Kustlaget bildades som en underavdelning till Luleå Hembyggsförening. Vi fick in mycket skrotbåtar men också de som gick att reparera.
En intresserad och duktig man anställdes att ledde arbetet.
Ett av våra objekt var en lotsbåt. Förlagan är från 1700-tal. Båten användes då som tenderbåt till de stora segelskepp som byggdes på strandängarna i Kalix för den svenska flottans tillblivelse och sedermera också som lotsbåt. Den konstruerades av skeppsbyggare, sjömilitären, mm, Fredrik Henric af Chapman. Detta exemplar har Erik Rotfjell Kalix Nyborg låtit bygga 1959.
Erik var uppfinnare: Seglare, Fotograf (av finska flyktingbarn från Finland), Elektroniska navigationshjälpmedel(?), God berättare, ville aldrig sluta!
Den 2-mastade lotsbåten har seglats med turister under några år i Luleå.Plötsligt fick vi en förfrågan om vi ville hämta en sjunken segelbåt vid en skärgårdskaj straxt norr om Luleå (se bild), det följde med en ”tygpåse”
Läs vidare i bilaga Stjärna 110 Historia.MD\Stina Ulf\Lotsbåten Stjärna 110

2003
*110 skänktes till Luleå kommun av någon. Den repareras av Luleå Socialförvaltning som ett projekt för rehabilitering.

2005
*110 Fri är färdigreparerad.
2013-10-16 Epost från Ulf Bjurström, Luleå som beskriver projektet Stjärnbåt *110.Båten
Stjärnbåten var den första egentliga ”pojkbåten” under 50- och 60-talen. Hon har fostrat de flesta av våra OS-medaljörer, och blev mycket populär som långfärdsbåt, dags- och kappseglare. Hon användes bl.a. i Skol-SM under många år.
Båten ar resultatet av en konstuktionstävling som utlystes av GKSS Göteborgs Kungliga Segelsällskap år 1913, och konstruerades av Jan Jacbsson, chef på Ängelholmsvarvet i Långedrag, Tabellen nedan gäller den ursprungliga.
År 1966 fick hon ny och modernare rigg och skrovet förlängdes 10 centimeter. Längd 5,5 meter
Bredd 1,6 meter
Djup 0,7 meter
Vikt 700 kg
Kölvikt 200 kg järn
Segelyta 15 M2
Pris de första 500 kr
Tillverkade Ca 550

Än lever Stjärnbåtenl
Pa bilden ovan seglar Lars Westermark (75) oeh Bertil Fagergren (77), entusiaster och medlemmar i ”Stjämgossarne” Sällskapet Baggensfjardens Stjärnbåtseglare. Det är en ytterst livaktig förening och genomförde sommaren 2004 ett 40-tal seglingsarrangemang inklusive kappseglingar och klubbmasterskap. Klubben hade det året 28 registrerade Stjärnbårar alla med fågelnamn. Medlemmama är över lag äldre gentlemän som med åldem rätt lämnat sina större bå-
tar oeh ”bytt upp” sig. Ett av förenings mål ar att segla och bevara Stjärnbåten. (Bifogar 5 sidor ur föreningens hemsida med Högsommarbrev 2004. Besök gäna deras hemsida www.stjärngossarne.se.tidigare inskickat till er).
Luleå Kommuns socialförvaltning driver ett reaktiveringsprojekt där man renoverar gamla träbåtar och motorer. Verksamheten leds av Tommy Olsson, nu avliden, och Pauli Pitkanen. Man har nått rnycket goda resultat både vad galler rehabiliteringen och arbetet med de båtar och motorer som man fått ta hand om. Efter färdigställandet auktioneras båtar och motorer bort och detta ekonomiserar vidare inköp av materiel och övrig utrustning.Hösten 2003 fick man en segelbåt i gåva, se bild, som efter vissa efterforskningar visade sig vara en Stjärnbåt av den äldre typen. Marie-Louise Goetz, Svenska Kryssarklubben SXK förmedlade kontakten med ordföranden Björn Scherrer i ”Stjämgossame”, och det resulterade i en livlig brevväxling. Vi fick upp en ritning och med den som underlag kunde vi gå igenom hur renoveringen skulle genomföras, Sommaren 2005 med 10 lager fernissa kommer hon att lysa som aldrig förr. Våra planer var då att hon åter skulle seglas efter att ha utrustats och trimmats. Det finns ett 20-tal bilder att beskåda om så önskas.Varen 2005 avled Tommy Olsson hastigt och begravdes den 18 maj. Det var en svår förlust för oss. Historik Stjärna 110
Stjärna 110 är byggd på Kungörs Båtvarv ar 1949 och reserverades för Göteborgs Kungliga Segelsällskap, attester på båtbygget och kjölgjuteri bifogas. Per Schelin, som nu ar pensionär ägde och arbetade fortfarande på Kungsörs Båtvarv. Han har hjälpt oss med linjeritningar och bild ur KSSS årsbok 1936 .
Stjärna 110 har haft flera namn: Boy, Masen, Gedda och nu Fri. Tidigare ägare enligt KSSS, GKSS, SXK och egna efterforskningar har varit: Gävle: Hans Broberg (1:e), Sven Engman, J Carlbom, (Peter) A Linton (flyttade senare till Luleå). Luleå: Dag Asplund som lät sy nya segel i dacron hos G Vimans Segelmakeri Stockholm 1960, numera bosatt i Umeå, Håkan Lindström, Sven Ahlstrand, Robert Borgström som på 80-talet tillverkade ny mast och bom.
SXK har publicerat artiklar om Stjärnbåten i nr. 03 1995 och nr. 10 2002. Stefan Andersson Sjöhistoriska museet Stockholm 08519549 14 beräknade byggåret till 1939, och har sänt utdrag ur KSSS årsbok 1956 med Stjärna 110 registrerad under namnet Masen och A Linton som ägare.
Stjärbåten (projektet) ags av GKSS som har register over alla båtarna. GKSS Jngegerd Bergman 031-29 90 40 har sänt upp registerkortet på 110-an, kolgjuteriattest från 1933, båtbyggarattest från 1949. Byggnadsritning med anmärkningar i fotostat är daterad från 1928, bil.
Dag ”Daggen” Asplund 090 291 29 15, återkommer med mera info.
Leo Hassler, läkare i Luleå, har försett mig med flera bilder på CD,
Håkan Lindström var ägare 1960, hör av sig vidare.
Uppdraget har varit intressant, arbetsamt och lärorikt. Jag har med mina kunskaper ställt frågorna. De flesta har engagerat sig och varit tillmötesgående för att ge mig svaren. Sammanställningen har blivit rätt sa komplett och utgör en redovisning över Stjärnbåten i allmänhet och Stjärna l l 0 i synnerhet. Numera finns stjärna 110 någonstans i Luleå och är ganska nergången.
Med denna redovisning avslutas projektet.
Ulf Bjurström
Storgatan 61 D
972 31 LULEÅ
Tfn: 0920 14457/stuga 0920630 13mobil/0706764457
E-post:stinaochulf@tele2.se
MD\Båtliv\Stjärna 110Ulf har bilder på reparationen.

2012
*110 finns troligen inte kvar i Luleå.

2014
*110 (förmodligen) är till salu på Blocket.
Anonnsören skriver: Ca 5m, renoveringsobjekt, renoverad till toppskick för några år sen men stått ute och förfallit en del, utan segel men annars komplett.