Stjärnbåten 107

1934  *107 KSSS VIII Spigg (ev Mörten) byggdes av Kungsörs Båtvarv åt KSSS Volontäravdelning, Stockholm, som lottbåt. Jacob Engvall vinner båten.
 
1934-08-06 *107 KSSS VIII seglar Volontärernas Sandhamnsregatta.
1935-1936 *107 Mörten ägs av Jacob Engvall, Gävle.  
 
Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.
Från Volontärernas Sandhamnsregatta 6-7 augusti 1934. Stjärnbåtarna på bilden är fr v t h 107 KSSS VIII, 65 TEDDY, 106 METEOR, 105 STABBE STABBE, dold båt, 104 KSSS VII (skymd) och, längst t h, 64 SYRSAN.
1936  *107 Mörten med ägare Jacob Engwall seglar kanske Stadhusregatta.
 
Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.
Det är ovisst i vilket sammanhang denna bild tagits; möjligen är den från någon av Stadshusregattorna under 30-talet. Förutom 107 MÖRTEN kan stjärnbåtarna 115 GILLÖGA, 109 FYFFES, 182, 116 KULING, 105 STABBE STABBE, 27 KOMET och 113 KILA identifieras. Dessa namn gäller under förutsättning att bilden tagits före kriget; 1940 omtalas stjärnbåt 107 som X, senare som SPIGG och SPIGGEN.
1937-1940 *107 ägs av Erland af Kleen, Saltsjöbaden.
1938-09-?? *107 Spigg deltager i Ungdomens höstseglingar Norr Mälarstrand. 
 
Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)). Statens Maritima Museum.
Från Ungdomens hösttävlingar i segling i september 1938, den s k Stadshusregattan. 115 GILLÖGA är stjärnbåten i förgrunden t v. Förutom GILLÖGA ses, mer eller mindre skymda, stjärnbåtarna 182, 9 ARIADNE, 118, 104 CASTOR, 107 SPIGG, 114 TROLLHARAN, 116 KULING, 105 STABBE STABBE, 120 SUZANNE och 100 VINGENETT. Fotografiet återgivet som del i ett fotomontage från Stadshusregattan i Till Rors årg. IV (1938) nr 7 s 11 samt i Svenska Segelyachter (Sthlm 1943) s 305.
1938-09-25 *107 Spigg deltager i Stadshusregattan vid Söder Mälarstrand. 
 
Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.
Från Ungdomens hösttävlingar i segling, den s k Stadshusregattan 1938; stjärnbåtar på Riddarfjärden 25 september. Stjärnbåt 106 METEOR är båten med mörkt skrov t v; därefter följer stjärnbåtarna 27 KOMET, oidentifierad båt, 112 GUDUNGEN, 115 GILLÖGA, 109 X, 118 (namnuppgift saknas), 116 (namnuppgift saknas), 9 (namnuppgift 1938 saknas; senare PYRET), 104 CASTOR, 107 SPIGG, 66 (namnuppgift 1938 saknas; senare TRA-LA-LA) samt två oidentifierade båtar.
1938-09-25  *107 Spigg deltagar i Stadshusregattan Söder Mälarstrand.
 
Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)). Statens Maritima Museum.
Från Ungdomens hösttävlingar i segling 1938, den s k Stadshusregattan; stjärnbåtar på Riddarfjärden 25 september. 114 TROLLHARAN är båten närmast kameran; bakom TROLLHARAN ses stjärnbåt 182 (namnuppgift saknas), oidentifierad båt, 27 KOMET, 105 STABBE STABBE samt 107 SPIGG. Stjärnbåten i bakgrunden t v är oidentifierad; i bakgrunden t h ses stjärnbåt 109 X samt, skymd, stjärnbåt 118 (namnuppgift saknas). Längst t h ses passagerarfartyget SS MÄLAREN (b. 1848).
            
         
1940  *107 X som senare hette den Spigg och Spiggen.
1940-1941 *107 X ägs av någon. Seglas av G. Lundin, Stockholm.
1941-1945  *107 Spigg ägs av Bertil Kleen, Stockholm.
1945-1953 *107 Spigg ägs av B. Dahlborg, Stockholm.
1949-05-26  *107 Spiggen deltager i KSSS poängseglingar i Saltsjöbaden.
 
Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.
Från KSSS poängseglingar i Saltsjöbaden 1949, Baggensfjärden 26 maj. Snipe 7186 LARSSON är båten närmast kameran i h bildfält. T h, med akterspeglarna mot betraktaren, ses sniparna 7185 TROLLAN (b. 1949) och 7187 PERSSON (b. 1948). Ensam i v bildfält ses stjärnbåt 107 SPIGGEN; mer eller mindre skymda ses i h bildfält dessutom stjärnbåtarna 129 TUSS, 134 VIVETT och 257 SJÖSTJÄRNA, samtliga b. 1944.
       
            
1953-57 *107 Spiggen ägs av Ch. Dahlborg, Stockholm.
1957 *107 Spiggen ägs av B. Helander, Stockholm.
1962 *107 Spiggen ägs av G. Nilsson, Stockholm.
???? *107 Spiggen ägs av Anders John, Mörkö som säljer den vidare till Ragnar Lindstedt.
1993 *107 Spiggen hämtar Ragnar Lindstedt försegel till båten
1993 *107Spiggen ägs av Andreas Fält och Christina Pörscke, Ekolns SK.
1995-08-17

*107 Spiggen är Chrstina Pörschke, Uppsala ensam ägare av Spiggen.

2011 *107 Spoiggen ägs av Christina Pörschke, Uppsala och är till salu.
Stjärnbåt *107 säljes
Namn; Spiggen eller Spigg.
Hon är byggd år 1934 och är således en av de äldre som finns kvar. Däcket är smalare än de nyare stjärnbåtarna. Sjöhistoriska museet har bilder och en del information om henne.
Hon har fått nya däcksbalkar, däck och duk liksom nya spant.
Segel, ankare, ankarlina, förtöjningstampar.
Bomkapell, hamnkapell och båtkärra
Bottenstocken där pållen sitter behöver åtgärdas samt beslag sättas tillbaks.
Båten ligger i Uppsala på land.
Pris 7000 kr.
Säljes av Christina Pörschke 070- 66 40 581
2012-01  *107 Spiggen är till salu i tidningen Praktiskt Båtägande.
2013 *107 Spiggen är till salu.
2014 våren *107 Spiggen köps av Ragnar Lindstedt, Uppsala. Ragnar har ägt hur många Stjärnbåtar som helst och bygger dessutom nya i plast.
2014-06-24 *107 Spiggen sjösatttes idag i Ekoln av Ragnar Lindstedt.
Ragnar skriver: Sjösatte idag stjärna *107 Spiggen, det tog mindre än en minut att få den vattenfylld till flytankarna.
Den får ligga någon vecka och svälla ihop. Tio år på land sätter sina spår.
   
   
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem