Hoppa till innehåll

106 Meteor

????
*106 Meteor byggdes av okänt varv åt Saltsjöbadens samskola.

1934
*106 Meteor – deltog i Volontörernas Sandhamnsregatta.

Volontärernas Sandhamnsregatta

Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.
Från Volontärernas Sandhamnsregatta 6-7 augusti 1934. Stjärnbåtarna på bilden är fr v t h 107 KSSS VIII, 65 TEDDY, 106 METEOR, 105 STABBE STABBE, dold båt, 104 KSSS VII (skymd) och, längst t h, 64 SYRSAN.

1934-1938
*106 Meteor – deltog förmodligen i Ungdomens hösttävling i Stadshusregattan.

1937
*106 Meteor . Bild ur KSSS årsbok 1937

Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum

Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.
Det är ovisst i vilket sammanhang denna bild tagits; möjligen är den från den s k Stadshusregattan, Ungdomens hösttävlingar i segling, som ägde rum på Riddarfjärden i september månad 1934-38. Längst t v ses (skymd) 106 METEOR och t h 27 KOMET.

Ungdomens hösttävlingar i segling 26 september 1937, ”Stadshusregattan

Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.
Från Ungdomens hösttävlingar i segling 26 september 1937, ”Stadshusregattan”. Stjärnbåt 119 är båten i förgrunden t v. Denna båt uppges i KSSS årsbok 1939-41 tillhöra Barbro Lindblad i Smedslätten; något namn på båten anges inte. Den återkommer i slutet av 40-talet under annan ägare i sällskapets matriklar under namnet JUPPE. De övriga båtar vars segelnummer kan urskiljas är fr v t h 111 ANTARES, stjärnbåt 58 (namnlös), stjärnbåt 82 (namnlös), 101 DIRIGOLD, 105 STABBE STABBE, stjärnbåt 118 (utan namn), 112 GUDUNGEN, 106 METEOR, stjärnbåt 85 (utan namn), 27 KOMET, stjärnbåt 182 (utan namn) samt stjärnbåt 83 (utan namn).

1935-1936
*106 Meteor ägs av Carl-Axel Westlund, Stockholm.
*106 Meteor deltager i Stadshusregattan. Det finns mer info under KSSS 1935.

1936-1943
*106 Meteor ägs av Arne Björnstad, Stockholm.

1938
*106 Meteor med ägare Arne Björnstad, deltager i Stadshusregattan Söder Mälarstrand.

Meteor med ägare Arne Björnstad, deltaga i Stadshusregattan Söder Mälarstrand

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.
Från Ungdomens hösttävlingar i segling, den s k Stadshusregattan 1938; stjärnbåtar på Riddarfjärden 25 september. Stjärnbåt 106 METEOR är båten med mörkt skrov t v; därefter följer stjärnbåtarna 27 KOMET, oidentifierad båt, 112 GUDUNGEN, 115 GILLÖGA, 109 X, 118 (namnuppgift saknas), 116 (namnuppgift saknas), 9 (namnuppgift 1938 saknas; senare PYRET), 104 CASTOR, 107 SPIGG, 66 (namnuppgift 1938 saknas; senare TRA-LA-LA) samt två oidentifierade båtar.

1943-1945
*106 Meteor ägs av Saltsjöbadens Samskola, Saltsjöbaden.

1943
*106 Meteor seglar i Juniorernas Sandhamnsregatta vid Jutkobben.

Juniorernas Sandhamnsregatta vid Jutkobben

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)). Statens Maritima Museum.
Från Juniorernas Sandhamnsregatta 1943, vid Jutkobben 25 juli. Stjärnbåt 117 BRIO ses i förgrunden t v. Bakom BRIO ses 27 KOMET och finska vingbåten VING 1; i klungan efter följer 106 METEOR, 247 BAMBINA (skymd) 111 ANTARES, 11 ARCTURUS, 227 LO LO, 268 PLUMS och 120 SUSANNA. Att notera är att VING 1 inte återfinns i seglingsprotokollet i KSSS årsbok 1944 s 232.
1943-09-25 *106 Meteor seglar i Skolungdomens höstseglingar, Saltsjöbaden.

Skolungdomens höstseglingar, Saltsjöbaden

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961) Statens Maritima Museum.
Från Skolungdomens höstseglingar i Saltsjöbaden 1943, söder om Restaurangholmen 25 september. Förutom 106 METEOR kan stjärnbåtarna 236 ÅLEN och 27 KOMET identifieras.

*106 Meteor seglar i Skolungdomens höstseglingar, Saltsjöbaden.

Foto från KSSS Norberg, Oscar, Statens Maritima Museum.

Från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden 25 september 1943. 27 KOMET är den ledande stjärnbåten längst t h; därefter följer 21 GLIMT, 271 AMIGO, skymd båt, 111 ANTARES, 106 METOR och 247 BAMBINA (skymda), två oidentifierade båtar samt i klunga längst bort t v 227 LO LO, 236 ÅLEN och 105 STABBE STABBE.

Foto från KSSS Norberg, Oscar, Statens Maritima Museum.

Från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden 25-26 september 1943; bilden tagen lördagen 25 september. Fr v t h ses stjärnbåtarna 105 STABBE STABBE, 106 METEOR, 227 LO LO, 236 ÅLEN, oidentifierad båt samt, längst t h, 247 BAMBINA.

Foto från KSSS Norberg, Oscar, Statens Maritima Museum.

Från KSSS poängseglingar i Saltsjöbaden 12 september 1943. 4m-jakten 4-3 SKUM ses längst t v; därefter följer i förgrunden 4-7 LOTTA VI (b. 1943, konstr. Roy Scherman), stjärnbåten 106 METEOR (konstr. Jan Jacobsson) samt längst t h weekendjollen W5 (b. 1943, konstr. Knud H. Reimers).

*106 Meteor med Jan Olof Stork provar om man kan genomföra seglingar i Juniorernas Saltsjöbadsregatta. Det blåste för hårt. Seglingarna inställdes och återupptogs den 29 juli.

Meteor med Jan Olof Stork provar om man kan genomföra seglingar. Foto från Norberg, Oscar, Statens Maritima Museum.

Från Juniorerna Saltsjöbadsregatta 1943, 27 juni. Dessa seglingar hade inletts dagen innan, men söndagen den 27:e var vinden så stark att seglingsnämnden skickade ut 106 METEOR med Jan Olov Stork som rorsman för att pröva om seglingarna kunde genomföras; bilden är tagen under denna testsegling. Seglingarna inställdes och återupptogs den 29:e. Se KSSS årsbok 1944 s 150 ff, Till Rors årg. IX (1943) nr 6 s 234 f samt Fo157473 i KSSS-samlingen.

Foto från Norberg, Oscar, Statens Maritima Museum.

Från Juniorernas Saltsjöbadsregatta 1943; stjärnbåt 106 METEOR provar vindstyrkan söndagen 27 juni. Seglingarna hade inletts den 26 juni, men följande dag var vinden så kraftig att tävlingsledningen skickade ut stjärnbåten 106 METEOR med Jan Olov Stork som rorsman för att se om seglingarna kunde fortsätta. Efter detta prov inställdes seglingarna och återupptogs först den 29:e. Se KSSS årsbok 1944 s 150 ff samt Fo133783 i KSSS-samlingen.

*106 Meteor deltager i Juniorernas Sandhamnsregatta vid Jutkobben.
*106 Meteor med ägare Saltsjöbadens Samskola deltager i Skolungdomens höstseglingar.
*106 Meteor, KSSS poängseglingar i Saltsjöbaden hösten på Baggensfjärden.
*106 Meteor deltager i Skolungdomens hösttävlingar på Baggensfjärden.

1945-1953
*106 Meteor ägs av Yvonne de Champs, Stockholm.

1948
*106 Meteor deltager i Allmänna öppna juniorseglingen vid Sandhamn.

Allmänna öppna juniorseglingarna i Sandhamn. Foto från KSSS Norberg, Oscar, Statens Maritima Museum.

Från Allmänna öppna juniorseglingarna vid Sandhamn 11-16 juli 1948. Stjärnbåt 128 PUCK är båten i mitten närmast kameran. Bland de andra stjärnbåtarna på bilden märks stjärnbåt 129 TUSS, vingbåtarna VING XXII, VING I och VING II samt stjärnbåtarna 130 STJÄRNAN, 127 KULING II, 126 SKRUTTAN, 175 MIMOSA samt 106 METEOR. Fotografiet återgivet i KSSS årsbok 1949 s 138.

Allmänna öppna juniorseglingarna i Sandhamn. Foto från KSSS Norberg, Oscar, Statens Maritima Museum.

Från de allmänna öppna juniorseglingarna i Sandhamn 11 – 16 juli 1948. V29 VING XXIX är båten närmast kameran i h bildfält; bakom ses fr v t h stjärnbåtarna 128 PUCK, 129 TUSS, 130 STJÄRNAN, vingbåtarna V2 VING II (skymd), skymd båt, V1 VING I (skymd) samt, längst t h, stjärnbåt 106 METEOR. Rorsman på V29 VING XXIX var enligt seglingsprotokollet i KSSS årsbok 1949 Henrik Hackman från NJK; om han även var båtens ägare är ovisst.

1953-1954
*106 Meteor ägs av Carl Laurin, Stockholm.

1954-1962
*106 Meteor ägs av A. de Champs, Stockholm.