Hoppa till innehåll

105 Stabbe-Stabbe

1920
*105 Stabbe Stabbe byggdes av Ängholmens varv åt Lars-Erik Öhman Saltsjö-Duvnäs.

1934
*105 Stabbe Stabbe deltog i Volontärernas Sandhamnsregatta.

Volontärernas Sandhamnsregatta

Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.
Från Volontärernas Sandhamnsregatta 6-7 augusti 1934. Stjärnbåtarna på bilden är fr v t h 107 KSSS VIII, 65 TEDDY, 106 METEOR, 105 STABBE STABBE, dold båt, 104 KSSS VII (skymd) och, längst t h, 64 SYRSAN.

*105 Stabbe Stabbe deltog i Ungdomens hösttävling i Stadshusregattan.

Stabbe deltog i Ungdomens hösttävling i Stadshusregattan

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum..
Stjärnbåtar på Riddarfjärden under Ungdomens hösttävlingar i segling, den s k Stadshusregattan, 15 september 1934. Stjärnbåten 15 SIRIUS, som tillhörde GKSS och som tillsammans med ett antal andra Göteborgsbåtar deltog i seglingarna, ses t v om mitten; båten t h är oidentifierad; bakom skymtar fr v t h stjärnbåt 22 (namnuppgift saknas), 39 (namnuppgift saknas) och 105 STABBE STABBE. Fotografiet återgivet bland försättsplanscherna i KSSS årsbok 1935.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.
Det är ovisst i vilket sammanhang denna bild tagits; möjligen är den från någon av Stadshusregattorna under 30-talet. Förutom 107 MÖRTEN kan stjärnbåtarna 115 GILLÖGA, 109 FYFFES, 182, 116 KULING, 105 STABBE STABBE, 27 KOMET och 113 KILA identifieras. Dessa namn gäller under förutsättning att bilden tagits före kriget; 1940 omtalas stjärnbåt 107 som X, senare som SPIGG och SPIGGEN.


1935-1946
*105 Stabbbe-Stabbe ägs av Lars-Erik Öhman, Saltsjö-Duvnäs.

1936? *105 Stabbe seglar kanske Stadhusregatta.

*105 år 1936. Foto: Statens Maritima Museum.

Ungdomens hösttävlingar i segling 26 september 1937

Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.
Från Ungdomens hösttävlingar i segling 26 september 1937, ”Stadshusregattan”. Stjärnbåt 119 är båten i förgrunden t v. Denna båt uppges i KSSS årsbok 1939-41 tillhöra Barbro Lindblad i Smedslätten; något namn på båten anges inte. Den återkommer i slutet av 40-talet under annan ägare i sällskapets matriklar under namnet JUPPE. De övriga båtar vars segelnummer kan urskiljas är fr v t h 111 ANTARES, stjärnbåt 58 (namnlös), stjärnbåt 82 (namnlös), 101 DIRIGOLD, 105 STABBE STABBE, stjärnbåt 118 (utan namn), 112 GUDUNGEN, 106 METEOR, stjärnbåt 85 (utan namn), 27 KOMET, stjärnbåt 182 (utan namn) samt stjärnbåt 83 (utan namn).


1938
*105 Stabbe Stabbe deltager i Ungdomens höstseglingar Norr Mälarstrand.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)). Statens Maritima Museum.
Från Ungdomens hösttävlingar i segling i september 1938, den s k Stadshusregattan. 115 GILLÖGA är stjärnbåten i förgrunden t v. Förutom GILLÖGA ses, mer eller mindre skymda, stjärnbåtarna 182, 9 ARIADNE, 118, 104 CASTOR, 107 SPIGG, 114 TROLLHARAN, 116 KULING, 105 STABBE STABBE, 120 SUZANNE och 100 VINGENETT. Fotografiet återgivet som del i ett fotomontage från Stadshusregattan i Till Rors årg. IV (1938) nr 7 s 11 samt i Svenska Segelyachter (Sthlm 1943) s 305.

*105 deltog i Ungdomens höstsegling den s k Stadshusregattan.

Ungdomens hösttävlingar i segling 1938, den s k Stadshusregattan

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)). Statens Maritima Museum.
Från Ungdomens hösttävlingar i segling 1938, den s k Stadshusregattan; stjärnbåtar på Riddarfjärden 25 september. 114 TROLLHARAN är båten närmast kameran; bakom TROLLHARAN ses stjärnbåt 182 (namnuppgift saknas), oidentifierad båt, 27 KOMET, 105 STABBE STABBE samt 107 SPIGG. Stjärnbåten i bakgrunden t v är oidentifierad; i bakgrunden t h ses stjärnbåt 109 X samt, skymd, stjärnbåt 118 (namnuppgift saknas). Längst t h ses passagerarfartyget SS MÄLAREN (b. 1848).

1943
*105 Stabbe Stabbe deltager i Skolungdomens höstseglingar vid Restaurangholmen, Saltsjöbaden.

 Skolungdomens höstseglingar vid Restaurangholmen, Saltsjöbaden.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.
Från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden 25 september 1943. 27 KOMET är den ledande stjärnbåten längst t h; därefter följer 21 GLIMT, 271 AMIGO, skymd båt, 111 ANTARES, 106 METOR och 247 BAMBINA (skymda), två oidentifierade båtar samt i klunga längst bort t v 227 LO LO, 236 ÅLEN och 105 STABBE STABBE.

*105 Stabbe Stabbe ägare Lars-Erik Öhman deltager i Skolungdomens hösttävlingar på Baggensfjärden.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.
Från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden 25-26 september 1943; bilden tagen lördagen 25 september. Fr v t h ses stjärnbåtarna 105 STABBE STABBE, 106 METEOR, 227 LO LO, 236 ÅLEN, oidentifierad båt samt, längst t h, 247 BAMBINA.

*105 Stabbe Stabbe med ägare Lars-Erik Öhman deltager i Skolungdomens hösttävlingar på Baggensfjärden.

Från Skolungdomens höstseglingar på Baggensfjärden, Saltsjöbaden 25 september 1943. Pojkar och flickor seglade i skilda omgångar; bilden visar pojkarnas segling. De segelnummer som kan urskiljas på bilden är fr v t h 11 ARCTURUS, 271 AMIGO, 21 GLIMT (skymd), 105 STABBE STABBE (skymd), 236 ÅLEN (skymd), 111 ANTARES, 247 BAMBINA (skymd), 216 LILL-KILLEN (skymd) och 112 GUDUNGEN.
Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.
Från Skolungdomens höstseglingar i Saltsjöbaden 1943, söder om Restaurangholmen 25 september. Förutom 106 METEOR kan stjärnbåtarna 236 ÅLEN och 27 KOMET identifieras.


*105 Stabbe Stabbe med ägaren Lars-Erik Öhman deltager i Skolungdomens hösttävlingar på Baggensfjärden.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.
Från Skolungdomens höstseglingar i Saltsjöbaden 1943, söder om Restaurangholmen 25 september. 227 LO LO är stjärnbåten längst t v; därefter följer 105 STABBE STABBE. I mitten bland båtarna i bakgrunden ses 247 BAMBINA; de övriga segelnumren kan ej tydas.
*105 Stabbe Stabbe vann med Bo Wendel och B Ottander i Skolungdomens höstsegling.

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.
Från Skolungdomens höstseglingar 1943, Baggensfjärden finaldagen 26 september. 236 ÅLEN framfördes vid detta tillfälle av Carl Lauritz Botolfsen och U. Larsner. Framför ÅLEN ses segrande stjärnbåten 105 STABBE STABBE, framförd av Bo Wedel och B. Ottander.

1946
*105 Stabbe ägs av P. Öh,an, Saltsjö-Duvnäs.
*105 Stabbe deltager i Juniorernas Skärgårdsvecka vid Sandhamn

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.
Från Juniorernas Skärgårdsvecka 1946, från sista dagens segling vid Sandhamn, 24 juli. 234 SVALL är båten i täten längst t v; därefter följer fr v t h mer eller mindre skymda stjärnbåtarna 130 STJÄRNAN, 101 (namnlös), 247 BAMBINA, 105 STABBE, 313 OK, 117 BRIO, 113 KILA, 229 SNUTEN, 257 SJÖSTJÄRNAN, 27 KOMET, 136 DARLING och 183 LATTJO.

1947-1949
*105 Stabbe-Stabbe ägs av Marita Kellner, Gävle.


1950
*105 Stabbe-Stabbe ägs av Håkan Kellner, Gävle

1951
*105 Robin-Hood ägs av Roland o Håkan Kruse, Gävle.

1952-1955
*105 Robin-Hood ägs av Roland Kruuse, Gävle SS.

1953
*105 Robin-Hood med Roland Kruuse deltager i Norrlandsregattan. Arrangör Segelklubben Surfing, Gävle

1962?
*105 ägdes av Lars Taxen, Ekoln SK?

1962
*105 Stabbe-Stabbe ägs av H. Kellner, Gävle. (enligt KSSS årsbok 1963)