Hoppa till innehåll

104 KSSS VII

1932?
*104 KSSS VII byggdes av okänt varv åt KSSS, Saltsjöbaden.
*104 KSSS VII nämns i KSSS årsbok detta år. se *102 och *103.

Foto från okänd fotograf Statens Maritima Museum

Foto från okänd fotograf Statens Maritima Museum.
Det är inte känt i vilket sammanhang denna bild tagits eller vad båten hetat vid fotograferingstillfället; nedan har första namn och ursprungliga ägaren angivits. Stjärnbåt 102 KSSS VI omtalas i KSSS årsböcker första gången 1932; den ingår i en serie om tre stjärnbåtar (KSSS V-VII) som KSSS äger och som från 1937 kallas 102 MIRA, 103 POLLUX (ex KSSS V) och 104 CASTOR (ex KSSS VII). 102 MIRA uppges 1942-45 tillhöra Bromma Läroverk. Under andra halvan av 40-talet nämns den i KSSS matriklar utan ägarangivelse, men 1950 uppges den åter tillhöra KSSS. Därefter försvinner den ur sällskapets matriklar för att i årsboken 1955 omtalas som X-ET, ännu i sällskapets ägo. Två år senare framkommer dock att den sålts till en privatperson och nu seglar under namnet PANDA.


1934
*104 KSSS VII deltog i Volontärernas Sandhamnsregatta.

KSSS VII deltog i Volontörernas Sandhamnsregatta

Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.
Från Volontärernas Sandhamnsregatta 6-7 augusti 1934. Stjärnbåtarna på bilden är fr v t h 107 KSSS VIII, 65 TEDDY, 106 METEOR, 105 STABBE STABBE, dold båt, 104 KSSS VII (skymd) och, längst t h, 64 SYRSAN.

1935-1936
*104 KSSS VII ägs av KSSS, Stockholm.

1936
*104 Castor (GKSS) deltog i Volontärernas Östersjöregatta.

Från Volontärernas Österskärsregatta Trälhavet 1936

Från Volontärernas Österskärsregatta Trälhavet 1936 27-28 juni, avslutningsdagen. Stjärnbåt 104 CASTOR närmast kameran t v; därefter följer 106 METEOR, 27 KOMET, 105 STABBE STABBE och 112 GUDUNGEN. Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.


1938
*104 Castor deltager i Ungdomens höstseglingar Norr Mälarstrand.

Ungdomens höstseglingar Norr Mälarstrand.

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)). Statens Maritima Museum.
Från Ungdomens hösttävlingar i segling i september 1938, den s k Stadshusregattan. 115 GILLÖGA är stjärnbåten i förgrunden t v. Förutom GILLÖGA ses, mer eller mindre skymda, stjärnbåtarna 182, 9 ARIADNE, 118, 104 CASTOR, 107 SPIGG, 114 TROLLHARAN, 116 KULING, 105 STABBE STABBE, 120 SUZANNE och 100 VINGENETT. Fotografiet återgivet som del i ett fotomontage från Stadshusregattan i Till Rors årg. IV (1938) nr 7 s 11 samt i Svenska Segelyachter (Sthlm 1943) s 305.


*104 Castor deltagare i Stadshusregattan Söder Mälarstrand.

Stadshusregattan
 Söder Mälarstrand

Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.
Från Ungdomens hösttävlingar i segling, den s k Stadshusregattan 1938; stjärnbåtar på Riddarfjärden 25 september. Stjärnbåt 106 METEOR är båten med mörkt skrov t v; därefter följer stjärnbåtarna 27 KOMET, oidentifierad båt, 112 GUDUNGEN, 115 GILLÖGA, 109 X, 118 (namnuppgift saknas), 116 (namnuppgift saknas), 9 (namnuppgift 1938 saknas; senare PYRET), 104 CASTOR, 107 SPIGG, 66 (namnuppgift 1938 saknas; senare TRA-LA-LA) samt två oidentifierade båtar.

1944
*104 Castor ägs av KSSS deltager i Juniorernas Sandhamnsregatta vid Jutkobben.

Juniorernas Sandhamnsregatta vid Jutkobben

Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.
Från Juniorernas Sandhamnsregatta 1944, vid Jutkobben 29 juli. 104 CASTOR är stjärnbåten i täten längst t v; därefter ses fr v t h 101 DIRIGOLD, 126 SKRUTTAN, 127 KULING II (skymd), 11 ARCTURUS, 247 BAMBINA (skymd), 216 LILL-KILEN (skymd), 125 HAJE och 174 GRISSLAN. De följande båtarna kan inte identifieras; längst t h ses dock 267 ZINITA. En kopia av denna bild återfinns även i Oscar Norbergs samling som Fo54291.

1946
*104 Castor ägs av E.Olsson., Lidingö.

1962
*104 Castor ägs av E. Olsson, Stockholm.