Stjärnbåten 103

1932 före *103 KSSS V byggdes av någon åt KSSS Saltsjöbaden.
1932  *103 KSSS V nämns i KSSS årsbok detta år.

 

Foto från okänd fotografStatens Maritima Museum.
Det är inte känt i vilket sammanhang denna bild tagits eller vad båten hetat vid fotograferingstillfället; nedan har första namn och ursprungliga ägaren angivits. Stjärnbåt 102 KSSS VI omtalas i KSSS årsböcker första gången 1932; den ingår i en serie om tre stjärnbåtar (KSSS V-VII) som KSSS äger och som från 1937 kallas 102 MIRA, 103 POLLUX (ex KSSS V) och 104 CASTOR (ex KSSS VII). 102 MIRA uppges 1942-45 tillhöra Bromma Läroverk. Under andra halvan av 40-talet nämns den i KSSS matriklar utan ägarangivelse, men 1950 uppges den åter tillhöra KSSS. Därefter försvinner den ur sällskapets matriklar för att i årsboken 1955 omtalas som X-ET, ännu i sällskapets ägo. Två år senare framkommer dock att den sålts till en privatperson och nu seglar under namnet PANDA.

1935 *103 KSSS V deltager i Stadshusregattan. Det finns mer info under KSSS 1935.
1935-1936 *103 KSSS V ägs av KSSS, Stockholm.
1936-1951 *103 Pollux ägs av KSSS, Stockholm.
1951-1954 *103 okänd ägare
1954-1955 *103 okänd ägare.
1955 *103 öden är okända.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem