Hoppa till innehåll

103 KSSS V

1932 före
*103 KSSS V byggdes av okänt varv åt KSSS Saltsjöbaden.

1932
*103 KSSS V nämns i KSSS årsbok detta år.

Foto från okänd fotograf Statens Maritima Museum

Det är inte känt i vilket sammanhang denna bild tagits eller vad båten hetat vid fotograferingstillfället; nedan har första namn och ursprungliga ägaren angivits. Stjärnbåt 102 KSSS VI omtalas i KSSS årsböcker första gången 1932; den ingår i en serie om tre stjärnbåtar (KSSS V-VII) som KSSS äger och som från 1937 kallas 102 MIRA, 103 POLLUX (ex KSSS V) och 104 CASTOR (ex KSSS VII). 102 MIRA uppges 1942-45 tillhöra Bromma Läroverk. Under andra halvan av 40-talet nämns den i KSSS matriklar utan ägarangivelse, men 1950 uppges den åter tillhöra KSSS. Därefter försvinner den ur sällskapets matriklar för att i årsboken 1955 omtalas som X-ET, ännu i sällskapets ägo. Två år senare framkommer dock att den sålts till en privatperson och nu seglar under namnet PANDA.

1935
*103 KSSS V deltager i Stadshusregattan. Det finns mer info under KSSS 1935.

Stadshusregattan

1935-1936
*103 KSSS V ägs av KSSS, Stockholm.

1936-1951
*103 Pollux ägs av KSSS, Stockholm.

1951-1954
*103 okänd ägare

1954-1955
*103 okänd ägare.

1955
*103 öden är okända.