Hoppa till innehåll

102 KSSS VI

????
*102 KSSS VI byggdes av okänt varv åt Bromma läroverks marinförening.

1932
*102 KSSS VI omtalas i KSSS årsbok 1932 för första gången.

Foto av okänd fotografStatens Maritima Museum

Det är inte känt i vilket sammanhang denna bild tagits eller vad båten hetat vid fotograferingstillfället; nedan har första namn och ursprungliga ägaren angivits. Stjärnbåt 102 KSSS VI omtalas i KSSS årsböcker första gången 1932; den ingår i en serie om tre stjärnbåtar (KSSS V-VII) som KSSS äger och som från 1937 kallas 102 MIRA, 103 POLLUX (ex KSSS V) och 104 CASTOR (ex KSSS VII). 102 MIRA uppges 1942-45 tillhöra Bromma Läroverk. Under andra halvan av 40-talet nämns den i KSSS matriklar utan ägarangivelse, men 1950 uppges den åter tillhöra KSSS. Därefter försvinner den ur sällskapets matriklar för att i årsboken 1955 omtalas som X-ET, ännu i sällskapets ägo. Två år senare framkommer dock att den sålts till en privatperson och nu seglar under namnet PANDA.


1933
*102 KSSS VI seglar i Interskandinaviska Volontärseglingarna vid Tirholmen i Finland.

Från de Interskandinaviska volontärseglingarna vid Tirholmen i Finland

Foto från okänd fotograf Statens Maritima Museum.
Från de Interskandinaviska volontärseglingarna vid Tirholmen i Finland 24-29 juli 1933. T h ses svenska stjärnbåten 102 KSSS VI (senare MIRA, X-et, PANDA). Om seglingarna, se KSSS årsbok 1934 s 123 ff samt Harry Nyströms artikel i Seglarbladet årg. 23 (1933) nr 16 s 261 ff. Fotografiet återgivet i årsboken s 129 samt i Seglarbladet årg. 23 (1933) nr 16 s 263. Det återfinns i KSSS-samlingen även som papperskopia Fo145729

1935-1936
*102 KSSS VI ägs av KSSS Stockholm.
*102 KSSS VI deltager i Volontärernas Sandhamnsregatta med G. Gustavsson som rorsman.

1936-1937
*102 Mira ägs av KSSS.

1942-1943
*102 Mira – ägs av Bromma Läroverk

1943-1945
*102 Mira ägs av Bromma Läroverks Marinförening, Bromma.

1945-1950
*102 ägare är okänd.

1950-1951
*102 ägs av KSSS

1952
*102 X-et köptes av Dan Axén

1954
*102 X-et säljs av Dan Axén. Han köper istället (vad? redigerare kommentat).

1954-1955
*102 X-et ägs av KSSS enligt årsböckerna.

1956>
*102 Panda köps av Tommy Adamsson. Bromma

*102 Panda ägs av Tommy Adamsson. Bromma

1964
*102 Xantippa Konditormästare Henry Carlsson från Märsta köpte stjärnbåt *102 omkring 1964 av familjen Adamsson (De med kondomautomaterna på den tiden). Förmodligen var det de som köpte båten från KSSS. Deras son hade seglat den och nu var det dags för de två äldre bröderna i familjen Carlsson att ta över. De gamla bomullsseglen byttes mot moderna dacronsegel tillverkade av Örtengrens segelmakeri i Stockholm. 102:an bytte också namn till Xantippa (Efter Sokrates hustru, som liksom båten emellanåt var lite bångstyrig. ) Namnet alluderade naturligtvis också på Kan tippa, vilket var nära i en storm på Ekoln. Båten var i familjen Carlssons ägo i drygt 6 år. Hemmahamn var Sigtuna Båtklubbs hamn i Sigtuna. Båten tävlade årligen både i Sigtuna och i större tävlingar på Ekoln utanför Uppsala. Vart båten sedan tog vägen är tyvärr höljt i dunkel.
(Information från Bo Lagerquist, en av sönerna Carlsson på den tiden via Robert Ekstrand på Sjöhistoriska Museet, Stockholm 2012-07-10)

1966
*102 Xantippa såldes vidare.