Stjärnbåten 100

1937 ?  *100 Wingetten byggdes av någon åt Anne-Marie Öhman, Saltsjö-Duvnäs.
1938-43  *100 Vingenett ägs av Anne-Marie Öhman, Saltsjö-Duvnäs.
1938 *100 Vingenett deltager i höstseglingar Norr Mälarstrand. 
 
Foto från Norberg, Oscar (1882-1961)). Statens Maritima Museum.
Från Ungdomens hösttävlingar i segling i september 1938, den s k Stadshusregattan. 115 GILLÖGA är stjärnbåten i förgrunden t v. Förutom GILLÖGA ses, mer eller mindre skymda, stjärnbåtarna 182, 9 ARIADNE, 118, 104 CASTOR, 107 SPIGG, 114 TROLLHARAN, 116 KULING, 105 STABBE STABBE, 120 SUZANNE och 100 VINGENETT. Fotografiet återgivet som del i ett fotomontage från Stadshusregattan i Till Rors årg. IV (1938) nr 7 s 11 samt i Svenska Segelyachter (Sthlm 1943) s 305.
1938-09-25  *100 Vingenett deltager i Ungdomens hösttävling Stadshusregatta.
 
Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.
Från Ungdomens hösttävlingar i segling, den s k Stadshusregattan, 25 september 1938. 113 KILA är stjärnbåten i mitten närmast kameran; t v ses 100 VINGENETT och skymd i bakgrunden 112 GUDUNGEN. Baksidesanteckning tyder på att detta fotografi varit avsett att publiceras i tryck; var så skett är dock inte bekant.
1943-1946 *100 Vingen ägs av Karin Öhman, Saltsjö-Duvnäs.
1944-07-29 *100 Vingen (GKSS) Deltog i Juniorernas Sandhamnsregatta på Rödkobbsfjärden.
 
Från Juniorernas Sandhamnsregatta 1944, på Rödkobbsfjärden lördagen 29 juli. Bildtexten till detta fotografi i KSSS årsbok 1945 s 164 lyder: "En rundning, vid vilken ett flertal båtar tydligt bryta mot styrbordsregeln." Båtarna är fr v t h oidentifierad båt, 117 BRIO, oidentifierad båt, 236 ÅLEN (skymd), skymd oidentifierad båt, 106 METEOR, 116 KULING, 100 VINGEN och längst t h 111 ANTARES. Fotografiet i beskuret skick återgivet i KSSS årsbok 1945 s 164.
Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.
1946-1952  *100 Vingen köps och ägs av Lilian Fransson, Stockholm.
1952-1954  *100 Carmen ägs av B Eriksson, Stockholm .
1954-1957  *100 Kryss ägs av B o J Detthoff, Stockholm.
1957-1959  *100 Hoppsan ägs av S. o E. Wernström, Stockholm.
1960-1968 *100 Hoppsan köps av Ove Barrén, Lövudden - Tynningö.
1968-1970

*100 Ellen köps av tre grabbar. Läs nedan:
Epost från Ulf Sandgren 2015-04-05:
Hej
Som jag berättade så hade jag tillsammans med tre kurskompisar under KTH-tiden (Lars Jansson, Thomas Jonsson och Bert Andersson) stjärnbåt nr 100 under tre år (1968-1970). Hon hette Hoppsan när vi köpte henne för 1 600 kronor, men döptes om till Ellen (som var namnet på en liten tidning som jag ansvarade för och där namnet stod för Lantmätare Nytt, LN = Ellen).

Hon låg på Vikingarnas SS på Hundudden första året (bredvid kommunistledaren C-H Hermanssons koster, som vi hade en hel del samtal med). Sedan flyttade vi till Segelsällskapet Vega invid Stocksundsbron eftersom det låg närmare det studentbostadsområde där vi alla bodde.

Ett år sjösatte vi redan före Påsk och fick då lov att rulla båten i sjön eftersom övriga i båtklubben inte skulle sjösätta förrän långt senare. Därav den ena bilden.

Jag har många fler bilder, men de är inte av så bra kvalitet, särskilt inte när man skannar in från diapositiv.

Ha det gott!

Ulf

 
 
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem