Stjärnbåten 82

1935 *82 Snapp byggdes av någon åt Uppsala SS.
1935 *82 Snapp deltagar i Volontärernas Sandhamnsregatta.
Ragnar Lindstedt skriver 2014-06-24:
Övriga gamla Uppsalabåtar nr. 81 , 82 , 83 , 84 och 85 finns med i ett seglingsprotokoll från
Volotärernas Sandhamnsregatta 1935. Källa: KSSS årsbok 1936.
1937-1938 *82 Snapp deltog förmodligen i Ungdomens hösttävling i Stadshusregattan.
 
Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.
Det är ovisst i vilket sammanhang denna bild tagits; möjligen är den från den s k Stadshusregattan, Ungdomens hösttävlingar i segling, som ägde rum på Riddarfjärden i september månad 1934-38. Längst t v ses (skymd) 106 METEOR och t h 27 KOMET.
 
Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.
Från Ungdomens hösttävlingar i segling 26 september 1937, "Stadshusregattan". Stjärnbåt 119 är båten i förgrunden t v. Denna båt uppges i KSSS årsbok 1939-41 tillhöra Barbro Lindblad i Smedslätten; något namn på båten anges inte. Den återkommer i slutet av 40-talet under annan ägare i sällskapets matriklar under namnet JUPPE. De övriga båtar vars segelnummer kan urskiljas är fr v t h 111 ANTARES, stjärnbåt 58 (namnlös), stjärnbåt 82 (namnlös), 101 DIRIGOLD, 105 STABBE STABBE, stjärnbåt 118 (utan namn), 112 GUDUNGEN, 106 METEOR, stjärnbåt 85 (utan namn), 27 KOMET, stjärnbåt 182 (utan namn) samt stjärnbåt 83 (utan namn).
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem