Stjärnbåten 81

1935 *81 Snipp är byggd av någon åt Uppsala SS.
1935 *81 Snipp deltagar i Volontärernas Sandhamnsregatta.
Ragnar Lindstedt skriver 2014-06-24:
Övriga gamla uppsalabåtar nr. 81 , 82 , 83 , 84 och 85 finns med i ett seglingsprotokoll från
volotärernas sandhamnsregatta 1935. Källa: KSSS årsbok 1936.
1949-1953 *81 Snipp ägs av L Åquist, Örebro.
1953-1958 *81 Snipp ägs av L. Åquist, Örebro.
1958 *81 Snipp seglas av Claes Ahlin på seglarläger på Ekoln utanför Uppsala.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem