Stjärnbåten 73

1930?
*73 Kaj byggdes av någon åt Sven-Erik Strömvall, Göteborg.
   
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem