Stjärnbåten 72

1930 *72 Bonzo byggdes av Sunds Sandvik åt Gösta W. Olsson, Göteborg.
1933 *72 Bonzo ägs av Gösta Olsson, GKSS.
 
Bild tagen ur GKSS 100 år jubileumsbok. *72 t.v.
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem