Stjärnbåten 67

1933
*67 Vera byggdes av K.-W. Moberg åt R. och K. Billner
1941-08-03 *67 Killevipp deltager i Budskärsregattan med Åke Henriques som rorsman.
1986 *67 Efterhvilan ägdes av Claes Göran Wass, Stockholm.
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem