Stjärnbåten 66

1933 *66 Rex byggdes av K-W Moberg åt L och B Ericson.
1938-1943 *66 Lotten ägs av Olof Toili, Saltsjöbaden..
1938 *66 seglar någonstans
*66 närmast till höger. Bilden tagen ur GKSS Jubileumsbok
1938-09-25 *66 deltagar i Stadshusregattan Söder Mälarstrand
 
Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.
Från Ungdomens hösttävlingar i segling, den s k Stadshusregattan 1938; stjärnbåtar på Riddarfjärden 25 september. Stjärnbåt 106 METEOR är båten med mörkt skrov t v; därefter följer stjärnbåtarna 27 KOMET, oidentifierad båt, 112 GUDUNGEN, 115 GILLÖGA, 109 X, 118 (namnuppgift saknas), 116 (namnuppgift saknas), 9 (namnuppgift 1938 saknas; senare PYRET), 104 CASTOR, 107 SPIGG, 66 (namnuppgift 1938 saknas; senare TRA-LA-LA) samt två oidentifierade båtar.
1940-07-07 *66 Tra-La-La deltager i Juniorernas Saltsjöbadsregatta            
 
Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.
Från Juniorernas Saltsjöbadsregatta 7 juli 1940 på Baggensfjärden. Förutom 66 TRA-LA-LA t v i förgrunden ses i mitten stjärnbåt 121, som i protokollet från denna segling är namnlös; några månader senare omtalas den som BRITTA. I bakgrunden t h ses 113 KILA, 111 ANTARES och 21 CASELLA. Observera örlogsfartyget i fonden; det har inte kunnat identifieras.
1943 *66 byter ägare. Till vem vet vi inte.
1965 *66 köps av Eva Drivemark, Hällsvik.
1967  *66 säljs av Eva Drivemark .
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem