Hoppa till innehåll

66 Rex

1933
*66 Rex byggdes av K-W Moberg åt L och B Ericson.

1938-1943
*66 Lotten ägs av Olof Toili, Saltsjöbaden.

1938

*66 seglar på okänd ort. *66 närmast till höger. Bilden tagen ur GKSS Jubileumsbok
Från Ungdomens hösttävlingar i segling, den s k Stadshusregattan 1938; stjärnbåtar på Riddarfjärden 25 september. Stjärnbåt 106 METEOR är båten med mörkt skrov t v; därefter följer stjärnbåtarna 27 KOMET, oidentifierad båt, 112 GUDUNGEN, 115 GILLÖGA, 109 X, 118 (namnuppgift saknas), 116 (namnuppgift saknas), 9 (namnuppgift 1938 saknas; senare PYRET), 104 CASTOR, 107 SPIGG, 66 (namnuppgift 1938 saknas; senare TRA-LA-LA) samt två oidentifierade båtar.
Foto från KSSS Norberg, Oscar (1882-1961)Statens Maritima Museum.

1940
*66 Tra-La-La deltager i Juniorernas Saltsjöbadsregatta

Från Juniorernas Saltsjöbadsregatta 7 juli 1940 på Baggensfjärden. Förutom 66 TRA-LA-LA t v i förgrunden ses i mitten stjärnbåt 121, som i protokollet från denna segling är namnlös; några månader senare omtalas den som BRITTA. I bakgrunden t h ses 113 KILA, 111 ANTARES och 21 CASELLA. Observera örlogsfartyget i fonden; det har inte kunnat identifieras.
Foto från Norberg, Oscar (1882-1961). Statens Maritima Museum.

1943
*66 byter ägare.

1965
*66 köps av Eva Drivemark, Hällsvik.

1967
*66 säljs av Eva Drivemark .