Stjärnbåten 62

1930? *62 är antagligen byggd på 1930-talet av någon åt någon.
1934 - 1940 *62 Bibi  ägdes av S. Marström, Gävle SS.
1943 *62 Bibbi ägs av Arne Dicksved, Sandviken.
1944 *62 seglades av S. Marström, Gävle
1953 *62 Bibbi ägs av Arne Dicksved, Sandviken.
1962  *62 Fatima ägs av L. Jäderström, Sandviken.
1969-1976

*62 62:an
Epost från Olle Wijk 2013 april:
*62 Kallades i folkmun för 62:an. En båt som tillhört sjöscouterna som tidigare hade en avdelning på Storsjön. Ägare i början av 60-talet var Leif Jäderström och senare under den mest aktiva tiden Hans Lindberg (Lången kallad). Sista gången jag såg 62:an stod den på land i Forsbacka.

1977 *62 ägs av H. Lindberg, Sandviken
1979 *62 ägs av H. Lindberg, Sandviken
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem