Hoppa till innehåll

58 Stella

1928
*58 Stella Maris byggdes Billdals båtvarv åt Erik Högdahl, Göteborg.

1934
*58 Lulu deltog i flera Stadshusregattor mellan 1934 – 1938

Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.

Stjärnbåtar på Riddarfjärden, möjligen under den s k Stadshusregattan (Ungdomens hösttävlingar i segling) något av åren 1934-38. Båtarna är fr v t h 83 SNORUM (skymd), 84 HEJ, 113 LOTTEN, 58 LULU, 119 Z, 112 GUDUNGEN, oidentifierad finsk vingbåt (skymd) och 105 STABBE STABBE. Namnen är något osäkra, eftersom de hämtats ur olika seglingsprotokoll under 30-talets sista år.

1936-37
*58 Lulu ägs av Jan o Peder Bonde, Hörningsholm, Järna.

1937-1943
*58 ägs av Lars-Erik Stackell, Djursholm.

26e september 1937 deltog båten i Stadshusregattan.
Foto från okänd fotograf. Statens Maritima Museum.

Från Ungdomens hösttävlingar i segling 26 september 1937, ”Stadshusregattan”. Stjärnbåt 119 är båten i förgrunden t v. Denna båt uppges i KSSS årsbok 1939-41 tillhöra Barbro Lindblad i Smedslätten; något namn på båten anges inte. Den återkommer i slutet av 40-talet under annan ägare i sällskapets matriklar under namnet JUPPE. De övriga båtar vars segelnummer kan urskiljas är fr v t h 111 ANTARES, stjärnbåt 58 (namnlös), stjärnbåt 82 (namnlös), 101 DIRIGOLD, 105 STABBE STABBE, stjärnbåt 118 (utan namn), 112 GUDUNGEN, 106 METEOR, stjärnbåt 85 (utan namn), 27 KOMET, stjärnbåt 182 (utan namn) samt stjärnbåt 83 (utan namn)..

1943-1945
*58 får en ny ägare

1945
*58 ägs av Lars-Erik Stackell, Djursholm.

1953
*58 Stella Maris ägs av Lars-Erik Stackell, Djursholm

1962
*58 Stella Maris ägs fortfarande av Lars-Erik Stackell, Stockholm