Stjärnbåten 57

1925 *57 Maj III byggdes av någon åt någon.
1936 *57 Maj III mättes förmodligen in detta år.
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem