Stjärnbåten 56

1924? *56 Wipps byggdes av någon åt någon.
   
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem