Stjärnbåten 55

1924? *55 Sacke byggdes av någon åt C. o L. Schwartz.
1941 *55 utanför Bönan i Gävle. Båten med nr 170 i seglet är troligen Slända 170. Slända var vanlig utmed Norrlandskusten.
 
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem