Stjärnbåten 54

1924 *54 May byggdes av någon åt K. E. Berg
1925-08-15 *54 May med K. E. Berg deltog o GKSS juniorernas regatta.
 
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem