Stjärnbåten 50

1921 *50 Vipan byggdes av någon åt Knut Lager, Kullavik.
1922-08-19 *50 Vipan deltager i GKSS Juniorenas segling med rorsman I. Lagher. Vipan hade nr 70 under kappseglingen. Båtar tilldelades ofta en nummerlapp vid kappseglingen att fästas på seglet.
   
   
0000000000 Föregående Stjärnbåt - Nästa Stjärnbåt - - - Hem